Innhold

I løpet av Emne 4 vil studentene vil kunne vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende faglige krav i yrket. Emnet har fokus på presentasjon og profesjonell praksis og studentene vil bygge seg selv som merkevare. Emnet gir en fordypning i typografisk forståelse og behandling av typografi i store tekstmengder. Studentene vil kunne arbeide helhetlig i utviklingen av et fullt fungerende responsiv nettløsning

 

Emnet består av fire underliggende temaer:

 

Kommunikasjonsdesign  gir en fordyping i typografisk behandling i store tekstmengder. Studenten vil utforme løsninger bestående av flere artikler i en publikasjon.

Presentasjon og profesjonell praksis gir en grunnleggende forståelse for profesjonalitet. Studenten skal få et bevist forhold til hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer teoretisk og praktisk.

Studenten skal få forståelse for hvordan en kreativ tilnærmingen til kundens produkt/budskap, kan implementeres på kundens premisser.

Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng.

Fordypning frontendutvikling Tverrfaglig del: gir innføring i våre fag som en del av et kulturuttrykk og bærende rolle i samfunnet.

Gjennom temaet vil studenten kunne arbeide helhetlig i utviklingen av en fullt fungerende responsiv nettløsning, samt distribuere og utvikle innhold til siden.  

Egenprofilering Temaet gir studenten muligheter til å profilere seg selv på digitale Portfolio sider eller andre ønskede kanaler med fokus på å nå en ønsket målgruppe. Gjennom temaet vil studenten lære seg å dokumentere og avbilde visuelle modeller og bearbeide bilder for bruk på digitale kanaler. Studenten vil ha muligheter til å fordype seg i et emne innenfor faget med tanke på å nå en ønsket målgruppe.

Læringsutbytte

 • Kunnskaper 

Studenten

 • har kunnskaper om planlegging og disposisjon av redaksjonelt innhold
 • kjenner til historien for magasiner til trykk og digitale utgivelser
 • har kunnskap om enhetlig og helhetlig layout med funksjonelle navigasjonsverktøy og linjeføringer
 • har kjenskap til ledelse av team satt sammen av forskjellige fagfunksjoner
 • har kunnskap om økonomistyring av prosjekt
 • har kjennskap til digital markedskommunikasjon: hva kjennetegner bilder og tekst brukt på nett
 • har kjennskap til Programmering og Javascript
 • har kjennskap til teorier for Back-end design/utvikling

Ferdigheter 

Studenten kan

 • lage maler for bruk til å designe publikasjoner til trykk og for digitale plattformer
 • behandle tekst og gjøre dem lett lesbare
 • vurdere og analysere lesbarhet mtp. leseren, lesevilkår, fontvalg og syntaksen i et budskap
 • bruke dramaturgiske virkemidler som forsterker konsept og historiefortelling
 • ferdigstille publikasjoner for trykk og for bruk på digitale plattformer
 • gjøre en tekst lettlest i digitale og trykte medier ved bruk av typografiske regler og prinsipper
 • presentere og levere et produkt på en profesjonell måte
 • ta bilder til bruk på nett
 • utvikle og designe en responsiv nettløsning
 • produsere og distribuere innhold til nett
 • implementere enkle interaktive komponenter basert på Javascript
 • vurdere eget arbeid og prosess i forhold til planlegging og gjennomføring av et prosjekt
 • vurdere eget arbeid i forhold til valg av kommunikasjonskanal: valg av papir og trykkemetoder samt kommunikative forskjeller mellom trykte og digitale flater

 

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • formidle et budskap med store tekstmengder digitalt og på trykk
 • utforme grid og definere visuelle føringer i en stor publikasjon 
 • definere ulike sjangre for trykte og digitale publikasjoner samt kjenne til ulikheter i oppbygning av budskap for trykte og digitale flater
 • sette sammen et team, bestående av relevante fagfunksjoner, etter oppdraget/produkts behov 
 • samarbeide i team, med hovedmål mot et felles produkt
 • utvikle digitale løsninger fra strategi til ferdig produkt

Emnet inngår i

Grafisk Design, Fagskolen

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppe- og individuelt praktisk arbeide med øvelser, case- og prosjektarbeid, presentasjon, medstudentrespons og tilbakemelding.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforeleser og kundeoppdrag

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

The Art Directors Handbook of Professional Magazine Design

Classic Techniques and Inspirational Approaches

Forfatter: Horst Moser

ISBN 978-05-00515-73-0

Sidetall: 296

Pris: 429,-

 

Making and Breaking the Grid

Forfatter: Timothy Samara

Rockport

ISBN 9781592531257    

Antall sider: 208

Pris: 259,-

 

It`s not how good you are,

it`s how good you want to be

Forfatter: Paul Arden

Phaidon

ISBN: 9780714843377

Sidetall: 128

Pris: 119,-

 

JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development

Forfatter: Jon Duckett

ISBN-10: 1118531647

Sidetall: 640

Pris: ca. 200.- Nok

Samlet sidetall/pensum

.

Anbefalt litteratur

Typography in magazines

Laura Meseguer

Indexbook.com

ISBN 978-84-92643-37-0

Sidetall: 192

Pris: 25 ¿

 

Building design portfolios: Innovative concepts for presenting your work.

 

Forfatter: Sara  Eisenmann,(2006).

Beverly: Rockport

ISBN: 9781592534388

Antall sider: 192

Pris: 249,-

 

A Graphic Design Student's Guide to Freelance:

Practice Makes Perfect,

Forfatter: Ben Hanna, Wiley (2012)

ISBN: 9781118341964

Antall sider: 240

Pris: 409,-

 

Graphic design portfolio strategies: For print and digital media.

Forfatter: Robert Rowe m.fl. (2010).

Forord: Ellen Lupton.

New Jersey: Prentice Hall.

ISBN: 9780136140313

Antall sider: 240