Innhold

I Historiefortelling og dramaturgi inngår følgende tema:

 • Reklame
 • Presentasjon og profesjonell praksis.
 • Praksisplass og fordypning.
 • Sluttfilmproduksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har

 • kunnskap om effektiv historiefortelling i reklamefilm
 • kunnskap om helhetlig produksjon og gjennomføring for reklamefilm. Herunder også samarbeid med stab så vel som kunde.
 • kjennskap til casting for reklamefilm.
 • kunnskap om samarbeidsfunksjoner mellom leverandør, underleverandører og oppdragsgiver.
 • kunnskap om yrkespraksis innenfor den audiovisuelle bransjen.
 • innsikt i alle ledd av en profesjonell filmproduksjon.
 • innsikt i egen fagfunksjon og den rollen du skal ha produksjonen: Produsent, Manus, Regi, Foto, Lys, Lyd, Klipp
 • innsikt i fremstilling av en profesjonell produksjonsmappe.
 • innsikt i nedbrekk av manus.
 • innsikt i produksjonsplanlegging.
 • Innsikt i presentasjon av eget arbeid.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • beherske klassisk dramaturgi i reklameformatet.
 • bruke visuelle kulturelle referanser fra kunst så vel som film for å formilde en idé og selge et produkt.
 • gjennomføre en reklamefilm med fokus på idé, marked og kunde. Herunder regi foto/lys, lyd, klipp og visuelle effekter for reklamefilmformatet
 • produsere en produksjonsmappe for reklamefilm med alle elementer som oppdragsgiver forventer og økonomistyring.
 • lage en strategi for hvordan de skal posisjonere seg i bransjen.
 • skrive et manus som formidler en idé som kommuniserer produksjonens behov.
 • gjennomføre en filmproduksjon etter profesjonell standard
 • produsere en film med profesjonelle krav til produksjonsverdier

 

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan tolke en ide fra et byrå/kunde og få den å fungere visuelt.
 • kan kommunisere bearbeidingen av denne ideen til stab byrå og kunde
 • kan arbeide innenfor rammene som produktet, konseptet, og budsjettet tillater.
 • har en forståelse for bransjen de skal inn i, og kjenne til noen strategier rundt egen fagfunksjon og kommende praksis.
 • kan planlegge og gjennomføre en filmproduksjon med valgte fagfunksjon og forholde seg til dette både som deltaker i staben og alene ¿ dette i tråd med faglige og etiske krav og retningslinjer.
 • kan utveksle overveide faglige synspunkter med bakgrunn i studentens innsikt i bransjen og valgte fagfunksjon.
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere den etter veiledning.  

Emnet inngår i

Film

Læringsaktiviteter

Foredrag, verksted, gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforeleser, ekskursjoner, studietur, samarbeidspartnere for arbeidsprakis.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Rabiger, Michael og Hurbis-Cherrier, Mick.2013. Directing: Film

Techniques and Aesthetics. 5th Edition. Focal Press. ISBN: 978-0240818450. Press

Part 6 . Pre Production. S 203 - 226.

Part 7. Production. Directing on set. s 397 - 406

Part 8. Post Production. The Finishing Touches. s 471 - 477.

Boardwell, David & Thompsom, Kristin. 2010. Film Art an

Introduction. 9 edition. McGraw Hill. ISBN: 9780071220576.

Chapter 5. The Shot -  Cinematography. s 160 - 216

Chapter 6. The Relation of Shot to Shot - editing.  S219-264.

 

Andersson, Nina B. 2011. Filmens hjerte¿ Produksjonskontoret.

Fagbokforlaget. ISBN: 9788245011456-

Fase 2.  Forarbeid og økonomistyring

              Økonomistyring. S 116 - 140

                             Arbeidstaker eller næringsdrivende? S 149 - 156

MacKee, Robert. 1997. Story. 1st Edition. Regan Books. ISBN:

978-0060391683

Part 2 The Elements of Story. Kapittel 4, 5 og 6. S79 - 110

Samlet sidetall/pensum

197 sider.

Anbefalt litteratur

Slagkraft, Erik Lehrdal, Gyldendal 2007. ISBN 978-82-

05-36286-4.

Gael Chandler. 2012. Cut by Cut. ITW. Stage 2 Editing.  ISBN-13

978-1615930906  

Gerald Millersen. Lighting for Televison and Film. Focal Press .

Kap 2 - 5 ISBN 0-240-51582