Innhold

Emnet bygger på vitenskapsemner innen statistikk, metode og epidemiologi på bachelorgradsnivå

Helsevitenskap

 • Ulike tilnærminger til helseforskning
 • Metoder for vurdering av vitenskapelige studier
 • Forskningens påvirkning av kliniske retningslinjer
 • Integrering av forskning og retningslinjer til klinisk praksis

Forskningsformidling

 • Metoder for skriftlig forskningsformidling
 • Fremgangsmåter for å utvikle og formidle forskning på konferanser

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår hvilke forskningsdesign som er egnet til å undersøke kunnskapshull innen helsevitenskap
 • kjenner til typiske sjekklister som brukes for å kritisk vurdere kvaliteten av vitenskapelige studier og forskningsrapporter
 • kjenner til strukturen og ulike format på forskningsrapporter; både i form av vitenskapelige artikler og postere
 • kjenner til fagfellevurdering og publikasjonsprosess

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kritisk vurdere vitenskapelige studier, deres resultater og konklusjoner
 • kan identifisere og implementere kunnskap fra vitenskapelige studier for å informere klinisk praksis
 • kan utarbeide og formidle forskning, samt redegjøre for styrker og svakheter i eget arbeid

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan presist, ved bruk av vitenskapelig språk, kommunisere forskning skriftlig og muntlig
 • kan planlegge og utarbeide forskningsprosjekter
 • kan anvende kunnskap fra vitenskapelige studier og utvikle egen faglig kompetanse gjennom livslang læring

Emnet inngår i

Videreutdanning i osteopati

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og workshops, og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

267 timer

Arbeidslivstilknytning

Forskning og utvikling er essensielt innen helse, og dette emnet gir god forståelse for tolkning av studier og formidling av egne prosjekt som er relevant for både egen og andre helseutøveres utvikling og praksis. 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Akobeng, A. Understanding systematic reviews and meta-analysis. Community child health, public health, and epidemiology. Arch Dis Child. 2005 Aug;90(8):845-8. [Elektronisk tilgjengelig: http://adc.bmj.com/content/90/8/845.long]

Arai L, Britten N, Popay J, Roberts H, Petticrew M, Rodgers M, et al. Testing methodological developments in the conduct of narrative synthesis: a demonstration review of research on the implementation of smoke alarm interventions. Evid Policy. 2007; 3(3): 361-383 [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=26599291&site=ehost-live&scope=site]

Atkins, D et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ 2004; 328(7454):1490. [Elektronisk tilgjengelig: http://www.bmj.com/content/328/7454/1490 ]

Bourne PE. Ten Simple Rules for Making Good Oral Presentations. PLoS Comput Biol 2007 3(4): e77. doi:10.1371/journal.pcbi.0030077 [Elektronisk tilgjengelig: http://journals.plos.org/ploscompbiol/article/file?id=10.1371/journal.pcbi.0030077&type=printable ]

von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gotzsche PC, Vandenbroucke JP. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting observational studies. Ann Intern Med. 2007; 147(8):573-577. [Elektronisk tilgjengelig: http://annals.org/aim/article/737187/strengthening-reporting-observational-studies-epidemiology-strobe-explanation-elaboration]

Enhancing the QUAlity and Transparency Of health Research (EQUATOR). Equator network [Internett]. Oxford: equator network; 2017 [Elektronisk tilgjengelig: http://www.equator-network.org/ ]

Froud R, Underwood M, Carnes D, Eldridge S.Clinicians' perceptions of reporting methods for back pain trials: a qualitative study. Br J Gen Pract. 2012 Mar;62(596):e151-9 [Elektronisk tilgjengelig: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3289820/ ]

Gagnier JJ, Kienle G, Altman DA, Moher D, Sox H, Riley D; the CARE Group. The CARE Guidelines: Consensus-based Clinical Case Reporting Guideline Development. BMJ Case Rep. 2013; doi: 10.1136/bcr-2013-201554 [Elektronisk tilgjengelig: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24155002]

Higgins, JP et al. The Cochrane Collaboration's tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ 2011;343:d5928.[Elektronisk tilgjengelig gjennom BMJ: http://www.bmj.com/content/343/bmj.d5928.long ]

Impellizzeri F, Bizzini, M. Systematic review and meta-analysis: A primer. Int J Sports Phys Ther. 2012; 7(5): 493-503 [Elektronisk tilgjengelig: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3474302/]

Legido-Quigley H, Panteli D, Car J, McKee M, Busse R, red. Clinical Guidelines for Chronic Conditions in the European Union. EU: World Health Organization (WHO); 2013. [Elektronisk tilgjengelig: http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/chronic-respiratory-diseases/publications/2013/clinical-guidelines-for-chronic-conditions-in-the-european-union-2013]

Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG, The PRISMA Group. Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Med. 2009; 6(7):e1000097. [Elektronisk tilgjengelig: http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1000097]

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE Guidance [Internett]. London: NICE;2017 [Elektronisk tilgjengelig: https://www.nice.org.uk/guidance?unlid= ]

Roland M, Torgerson D. Understanding controlled trials: What are pragmatic trials? BMJ. 1998 Jan 24;316(7127):285-289. [Elektronisk tilgjengelig: http://www.bmj.com/content/316/7127/285]

Schults K, Altman D, Moher, D. CONSORT 2010 Statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMJ 2010;340:c332 [Elektronisk tilgjengelig: http://www.bmj.com/content/340/bmj.c332]

Seers, K. Qualitative systematic reviews: their importance for our understanding of research relevant to pain. Br J Pain. 2015; 9(1):36-40 [Elektronisk tilgjengelig: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4616987/]

Shelledy D. How to Make an Effective Poster. Respir Care. 2004; 49(10):1213-6.[Elektronisk tilgjengelig: http://rc.rcjournal.com/content/respcare/49/10/1213.full.pdf]

Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care. 2007;19(6):349-357. [Elektronisk tilgjengelig: https://academic.oup.com/intqhc/article-lookup/doi/10.1093/intqhc/mzm042]

Uman P. Systematic Reviews and Meta-Analysis. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry. 2011; 20(1)pp 57-59 [Elektronisk tilgjengelig: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3024725/]

Digitalt Kompendium for HVF4100 Helsevitenskap og Forskningsformidling legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig ved studiestart og inneholder:

Bowers D, House A, Owens D, Bewick, B. Understanding Clinical Papers. 3 utg. Chichester: Wiley Blackwell Wiley; 2014. 258 s. [ISBN 9781118232828 . s. 3-41]

Mullinger B. Manuscript preparation and publication for would-be writers: An aid to disseminating osteopathic research. Int J Ost Med. 2007; 10(2-3):56-64

 

Rundt 150 sider selvvalgt litteratur som dokumenteres gjennom hjemmeeksamen

Samlet sidetall/pensum

Rundt 400 sider

Anbefalt litteratur

Pocock S. Clinical Trials: A Practical Approach. London: Wiley; 1983. 278 s. ISBN 978 0 471 90155 6. 

Bowers D, House A, Owens D, Bewick B. Understanding Clinical Papers. 3. utg. London: Wiley; 2014. 257 s. ISBN 978-1-118-23282-8. 

Polgar S, Thomas S. Introduction to Research in the Health Sciences. 6th Ed.  London: Churchhill Livingstone; 2013. 227 s. ISBN 978 0 7020 4194 5

RevMan 5.3 User Guide and Review Manager (RevMan) [Computer program]. Version 5.3. Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration, 2014. 

Roy Rosenzweig Center for History and New Media.  Zotero Installation Guide [accessed on April 27, 2017] url: https://www.zotero.org/support/installation

Roy Rosenzweig Center for History and New Media.  Zotero Quick Start Guide [accessed on April 27, 2017] url: https://www.zotero.org/support/quick_start_guide