Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Etablering av klinikk / gründervirksomhet
 • Utvikle nye forretningsmodell og forretningsstrategi
 • Introduksjon til markedsføring, og planlegging og gjennomføring av markedsføringstiltak
 • Introduksjon til bedriftsplanlegging, økonomi og regnskapsføring

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til ulike selskapsformer og hvordan etablere et foretak/selskap
 • kjenner til sentrale begreper innen forretningsmodeller og bedriftsstrategi
 • kjenner til føring av regnskap, budsjettering og daglig drift
 • kjenner til markedsføringens rolle og markedsføringsstrategier for en osteopatisk klinikk

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skissere enkle forretningsideer og sette opp en forretningsplan inkludert finansiering
 • kan utarbeide budsjett og årlige driftsplaner
 • kan utarbeide rutiner rundt daglig regnskapsføring og årsregnskap
 • kan iverksette hensiktsmessige markedsførings- og salgsstiltak i relasjon til bedriftsstruktur

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan opprette selskapsform, håndtere budsjettplanlegging og regnskapsføring
 • kan forholde seg til god regnskapsskikk og norsk lovverk
 • kan etablere enkle markedsførings- og salgstiltak for økt kundekrets i osteopatipraksisen

Emnet inngår i

Videreutdanning i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

120 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren benyttes. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Utgård O, Refsum H, red. 2007. Fra idé til ny virksomhet: en håndbok for nye vekstselskaper. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 279 s. kap 1-3, 120 s. ISBN: 9788215011530. 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2015). Business model generation: en håndbok for nytenkere, banebrytere og opprøre. Gyldendal Norsk Forlag AS. ISBN 9788205474536. 

Samlet sidetall/pensum

496 sider

Anbefalt litteratur

Brønnøysundregistrene. 2016. Budsjettguiden: en guide fra Altinn. [Internett]. Narvik: Brønnøysundregistrene.[Hentet 2017-10-24]. [Elektronisk tilgjengelig fra: https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Guider/Budsjettguiden.pdf ]

Brønnøysundregistrene. 2016. Valg av organisasjonsformer: en guide fra Altinn. [Internett]. Narvik: Brønnøysundregistrene. [Hentet 2017-10-24]. [Elektronisk tilgjengelig fra: https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Guider/Valg_av_organisasjonsform.pdf ]

Brønnøysundregistrene. 2016. Forretningsplanguiden: en guide fra Altinn. [Internett]. Narvik: Brønnøysundregistrene. [Hentet 2017-10-24]. [Tilgjengelig fra: https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Guider/Forretningsplan.pdf ]

Brønnøysundregistrene. 2016. Etablererguiden: en guide fra Altinn. [Internett]. Narvik: Brønnøysundregistrene. [Hentet 2017-10-24]. [Tilgjengelig fra: https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Guider/Etablererguiden.pdf ]

Brønnøysundregistrene. 2016. Regnskapsguiden: en guide fra Altinn. [Internett]. Narvik: Brønnøysundregistrene. [Hentet 2017-10-24]. [Tilgjengelig fra: https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Guider/Regnskapsguiden.pdf ]

Brønnøysundregistrene. 2016. Arbeidsgiverguiden: en guide fra Altinn. [Internett]. Narvik: Brønnøysundregistrene. [Hentet 2017-10-24]. [Tilgjengelig fra: https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Guider/Arbeidsgiverguiden.pdf ]

Brønnøysundregistrene. 2016. Praktisk styrearbeid: en guide fra Altinn.[Internett]. Narvik: Brønnøysundregistrene. [Hentet 2017-10-24]. [Tilgjengelig fra: https://www.altinn.no/Global/Starte%20og%20drive%20bedrift/Guider/Praktisk_styrearbeid.pdf ]