Innledning

Visual Effects(VFX) handler om å skape verdener som ikke finnes og som noen ganger er bedre enn virkeligheten selv. Studentene får en praktisk innføring i grunnleggende VFX konsepter. Gjennom å løse realistiske produksjonsproblemer vil de bli kjent med begreper, metoder, teknikker og verktøy som brukes i post-produksjon. Emnet bygger på intro til VFX emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har grunnleggende kunnskap om VFX prosessen.
 • har grunnleggende forståelse av hvordan man utvikler en ide til ferdig konsept.
 • har grunnleggende kunnskap om sentrale verktøy og teknikker som brukes i VFX bransjen.
 • har grunnleggende forståelse for compositing prosessen
 • har grunnleggende forståelse av pipeline og filstruktur

 

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til å lage mindre VFX scener av bevegelige bilder som både er effektivt og visuelt tiltalende.
 • er i stand til å bruke compositing verktøy på et grunnleggende nivå.
 • kan bruke en compositing workflow for å jobbe mer strukturert og produktivt
 • kan jobbe på prosjekter i et produksjonstracking-verktøy
 • kan jobbe på prosjekter innfor rammene av en pipeline

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har bred oversikt over hvordan VFX kan bidra til å fortelle et narrative som praktisk sett ville vært umulig å fange på film uten bruken av digitale effekter.
 • har evnen til å reflektere og delta i diskurser innen faglig utviklingsarbeid og gjennom dette oppnå en økt bevissthet om god praksis.

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer Selvstudium - 45 timer Prosjektarbeid - 100 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for Visual Effects produksjon

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Anbefalt forkunnskapskrav: emnet er et praktisk grunnemne som faglig henger sammen med Intro til VFX.