Innledning

Dette emne handler om den betydning språket har i kommunikasjonen og hvordan vi kan utvikle et levende og kreativt språk. Sentrale temaer vil være innføring i lingvistisk og litteraturvitenskapelig teori, skriveteknikker, dramaturgi og historiefortelling

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man bygger opp en tekst etter dramaturgiske prinsipper.
  • har kunnskap om bruk av språklige virkemidler i ulike sjangre.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan skrive kreative tekster tilpasset aktuelle sjangre.

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å skrive korrekt og variert, og kan dessuten reflektere kritisk over egen og andres tekstproduksjon.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted 

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt