Innledning

Dette kurset gir en teknisk og praktisk innføring i fotografi for journalister. Kurset er praktisk fotograferings kurs med fokus på sjangeren nyhet. 

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Kamerateknikk
 • Lysforståelse
 • Fotojournalistikk
 • Postproduksjon
 • Dramaturgi

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om uttrykk innenfor fotofaget, teknisk bruk av digital speilrefleks, optikk, blender, lukker og samspillet mellom det fotografiske triangel (blender, lukker, ISO og lysmåling).  
 • har kunnskap om komposisjon, kommunikasjon samt kreative arbeidsmetoder innenfor planlegging og utførelse av fotooppgaver.  
 • kan belyse arbeidsprosesser og prosjektverktøy som kan være fornuftige å bruke innenfor fotojournalistikken.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke kamera og lys som verktøy i sitt journalistiske arbeid.
 • kan analysere bilder og bruke disse i det journalistiske landskapet.  

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en forståelse for hvordan bilder kan brukes som historiefortellende elementer sammen med tekst og alene.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, tekniske oppgaver, verksted

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidsverktøy

Kamera 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuell over én kalenderuke uke og med justert oppgavetekst.