Innledning

I dette emnet får studentene en grunnleggende innføring i begreper, teorier og modeller innen markedsføringsledelse. Det legges vekt på å dekke forholdsvis vidt for å gi den nødvendige oversikten - og det forutsettes at aktuelle tema vil bli bygget videre innenfor studieløpsemner og spesialiseringer.

Sentrale temaer er blant annet:

 • Markedsføringens begreper og perspektiver
 • Markedsorientert ledelse
 • Markedsplanleggingsprosessen
 • Markedsanalyse
 • Mål og strategier
 • Kundeanalyser
 • Konkurrentanalyser
 • Analyse av bedriftens makroomgivelser
 • Internanalyse av bedriftens resurser
 • Segmentering og målgruppeutvelgelse
 • Posisjonering og bruk av markedsføringsmiksen
 • Salg og serviceledelse
 • Produkt- og merkeledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om de grunnleggende prosessene i markedsføringsledelse
 • har kunnskap om sentrale begreper og modeller innenfor fagområdet
 • forstår hva det betyr å være kunde- og markedsorientert
 • har kunnskap om hvordan markedsføringsfaget skaper et rammeverk der flere andre bedriftsøkomiske emner inngår
 • kjenner til hvordan bedrifter inngår i en verdikjede der aktører er avhengige av hverandre for å kunne levere verdi til kundene

Ferdigheter

Studenten...

 • kan sette opp en markedsplan som skal strukturere det planmessige arbeidet fra målsettinger til tiltak
 • kan anvende modeller, verktøy og begreper som inngår i markedsføringsledelse
 • kan jobbe strategisk og planmessig for å identifisere de utfordringene en bedrift står overfor
 • kan utarbeide taktiske og operative tiltak som kan løse de utfordringene bedriftene står overfor
 • kan skaffe seg innsikt om kunders behov og konkurrenters aktiviteter

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan jobbe strukturert og systematisk for å nærme seg utfordringer på en analytisk måte
 • kan identifisere og formulere problemstillinger, og vite hvordan informasjon som kan belyse disse problemstillingene kan innhentes

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forettningsutvikling

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i digital markedsføring

Årsenhet i serviceledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner i klassen og oppgaveløsning.

Det vil være 12 fellesøkter á 3 timer med undervisning, veiledning og diskusjon.

Det forventes en betydelig egeninnsats av studentene.

Forelesninger og materiell som er lagt ut på læringsplattformen anses som pensum.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Praktiske eksempler og cases benyttes i undervisningssammenheng.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt