Innledning

Emnet gir en innføring i grafisk design som narrativt verktøy. Sentralt er en idébasert/konseptuell tilnærming til designløsninger. Studentene utforsker mulighetene som ligger i både lineær, multimedial og interaktiv historiefortelling i trykksaker og skjermmedier. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten... 

  • Har kunnskap om narrativ teori og hvordan det kan brukes i grafisk design 

  • Har kunnskap om tekst, bilder, interaksjon, materialer og format som narrative virkemidler 

 

Ferdigheter 

Studenten... 

  • Kan utvikle konsept og innhold til historiefortellende designløsninger 

  • Kan bruke narrativ teori i utviklingen av historiefortellende designløsninger 

  • Kan bruke historiefortelling som virkemiddel i designløsninger 

 

Generell kompetanse 

Studenten... 

  • kan argumentere muntlig og skriftlig for egne faglige løsninger 

Emnet inngår i

Bachelor i grafisk design

Læringsaktiviteter

Forelesning, workshops, veiledning, medstudentrespons, diskusjon. 

Anbefalt tidsbruk

Deltagelse i undervisning og veiledning: 45 timer 

Selvstudium: 50 timer 

Selvstendig forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen: 15 timer 

Selvstendig arbeid individuelt eller i grupper: 50 timer 

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen: 40 timer 

Totalt: 200 timer 

Arbeidsverktøy

Tilgang til Mac og printer.

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: 5 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering. 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (prosessrapport) 

Varighet: 5 uker 

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering. 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av mappeeksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Kontinuasjon av hjemmeeksamen: Innlevering av samme hjemmeeksamen i forbedret versjon over en uke.