Innledning

Emne har til hensikt å innføre studenten i de forskjellige verktøyene innen filmproduksjon. Det omfatter teknisk undervisning og opplæring i arbeid med kamera, lyd, klipp, workflow med praktiske filmoppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om kamerabruk og lysbruk, bildeteori, workflow, klippeverktøy, lydverktøy og manusoppsett
  • har grunnleggende kunnskap om produksjonsprosesser (forarbeid, opptak og etterarbeid)

Ferdigheter

Studenten...

  • kjenner til og kan bruke tekniske verktøy med tilhørende manualer og annen brukerinformasjon tilgjengelig bl.a. via nett

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan gjennomføre mindre audiovisuelle prosjekter på en teknisk forsvarlig måte
  • kan tilegne seg teknisk brukerkompetanse på egenhånd eller under veiledning

Emnet inngår i

Bachelor i film og tv

Læringsaktiviteter

Praktiske øvelser med teoretiske innføringer

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 60 timer

Selvstudium - 30 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag - 70 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 15 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 10 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Individuell multiple choice eksamen 

Varighet: En time

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk grunnemne som legger grunnlag for produksjonsarbeidet i studiet.