Innhold

Kjemi/ biokjemi

 • kjemiske bindinger, kjemiske reaksjoner og enzymer
 • organisk kjemi/organiske molekyler i kroppen
 • ATP og energiomsetningen i cellene  

Cellebiologi/histologi

 • cellenes oppbygning og funksjon
 • genetisk informasjon og proteinsyntese
 • celledeling
 • transport gjennom cellemembranen
 • membranpotensial
 • aksjonspotensial
 • kjemisk kommunikasjon mellom celler
 • klassifisering av celler i vevstyper
 • mikroskopisk oppbygning av ulike vevstyper

Biomekanikk

 • grunnleggende biomekanikk
 • plan og akser
 • samspill mellom muskel og skjelett

Hormonsystemet

 • oppbygning og grunnleggende virkemåte
 • oversikt hormoner
 • hypotalamus og hypofysen
 • skjoldbruskkjertelen
 • binyrene
 • hormonell regulering av kalsiumomsetningen
 • hormonell regulering av karbohydrat-, protein- og fettomsetningen  

Skjelett- og muskelanatomi (underekstremiteter)

 • anatomisk terminologi tilknyttet underekstremitetene
 • skjelettets oppbygning og oppgaver
 • generell inndeling og oppbygning av knokler og ledd
 • knokler og ledd i underekstremitetene
 • utspring, feste, funksjon og blod- og nerveforsyning til de viktigste musklene i underekstremitetene

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for oppbyggingen av organiske molekyler, kjemiske bindinger og kjemiske reaksjoner
 • kan beskrive ATP og dets rolle i energiomsetningen i cellene
 • kan beskrive cellens oppbygning og funksjon
 • kan gjøre rede for cellens organeller og deres funksjoner
 • kan beskrive forskjellige typer transport over cellemembranen
 • kan gjøre rede for membran- og aksjonspotensialer og deres betydning for cellekommunikasjon
 • kan gjøre rede for cellenes energiomsetning
 • kan beskrive cellekontakters struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for klassifisering av vev
 • kan beskrive hormonsystemets generelle oppbygning og virkemåte
 • kan beskrive de enkelte endokrine kjertlenes plassering og oppbygning
 • kan gjøre rede for de enkelte hormonenes funksjon og hvordan disse påvirker homeostasen
 • kjenner til latinske ord og uttrykk tilknyttet underekstremitetene (anatomiske terminologi)

Ferdigheter

Studenten...

 • kan forstå og gjøre rede for grunnleggende biomekaniske prinsipper som er relevant i forhold til kroppens bevegelser (kraft, akselerasjon, vektarm og moment)
 • kan beherske basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi
 • kan navngi knoklene i underekstremitetene og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste på humane preparater
 • kan navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning for de viktigste enkeltmusklene på underekstremiteten

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i akupunktur

Årsenhet i grunnmedisin

Læringsaktiviteter

Forelesninger, individuelt arbeid og gruppeundervisning i anatomi.

Anbefalt tidsbruk

280 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (3 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Fredriksen PM. Biomekanikk: En introduksjon til elementær mekanikk. 11 s. [Udatert. Høyskolen Kristiania, egenpublisert hefte]

Fredriksen PM. Biomekanikk: indre og ytre krefter. 28 s. [Udatert. Høyskolen Kristiania, egenpublisert hefte]

* Gilroy AM, MacPherson BR, Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Zeberg H. mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 3. utg. New York; Stuttgart: Thieme; 2017. 737 s. [90 s., Kap. 24-28. ISBN: 9781604067477.]

Jokic I, Kalinichenko P. Histologi. Elnesvågen: Dalefag; 2007. 120 s. [Kap. 1-7, 10, 11, 13-17. ISBN: 978-82-91818-40-5. ]

*Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG, Toverud KC. Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 150 s. [Kap. 1,2,3,6,7. ISBN:   9788205348073. ]

*Bøkene benyttes i flere emner

Samlet sidetall/pensum

399 sider

Anbefalt litteratur

Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander's human physiology: the mechanisms of body function. 14. utg. New York: McGraw-Hill; 2016, 707 s. ISBN: 9781259251108.