Innledning

Gjennom grunnleggende tegne- og skisseteknikker vil studentene lære å observere samt få en innføring i hvordan de kan kommunisere sine ideer visuelt.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om tegne- og skisseteknikker
  • har grunnleggende forståelse for konstruksjon av perspektiv og komposisjonelle virkemidler
  • har grunnleggende forståelse av proporsjoner i relasjon til figurative og abstrakte former
  • har grunnleggende forståelse av hvordan man visualiserer et manus

Ferdigheter

Studenten...

  • kan kommunisere sine ideer med tegne- og skisseteknikker på en rask og effektiv måte
  • kan tegne ulike former for figurasjoner med forenklinger og abstraksjon
  • kan tegne et bilde med perspektiv som gir dybde og rom
  • kan tegne storyboards med ulike kameravinkler og horisontlinje

Generell kompetanse

Studenten...

  • har grunnleggende kunnskap om tegning som medium
  • er i stand til å bruke kunstneriske verktøy og teknikker for å kommunisere

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 45 timer

Prosjektarbeid - 100 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Analoge og digitale tegneverktøy.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering med muntlig justering*

Varighet mappe: Semesteret

Varighet muntlig: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere mappe på nytt med samme problemstilling (uten muntlig justering).

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.