Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Skisseteknikk
 • Foto som skisseverktøy
 • Bildeanalyse og formspråk
 • Fargelære
 • Grunnleggende grafisk design
 • Semiotikk og bilderetorikk
 • Komposisjon og bildedramaturgi

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om de grunnleggende visuelle kommunikasjonsformer.
 • har kunnskap om de sentrale teorier innen form- og fargelære, inkludert relevante verktøy og metoder som brukes i faget.

Ferdigheter

Studenten...

 • er i stand til å utvikle skisse til layout og design av visuelle løsninger som kommuniserer i henhold til gitt brief og oppdrag.
 • er i stand til å reflektere over og begrunne de visuelle valg som ligger til grunn for ide, teknikk, metode og uttrykk.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har et bevisst forhold til den rollen visuell kommunikasjon spiller i markedskommunikasjon.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted, gruppearbeid og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Samlet sidetall/pensum

691