Innledning

Emnet tar for seg følgende tema:

 • Tekstforfatterens rolle og fagets historiske utvikling
 • Teoretiske perspektiver på skriving som påvirkning
 • Retoriske prinsipper
 • Hard sell og soft sell
 • Ideprosessen
 • Skriveprosessen
 • Tekst i forskjellige medier: nett, print og sosiale medier
 • Presentasjon, kundekontakt

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om den den rolle språket spiller i utvikling av markedskommunikasjonsløsninger
 • har bred teoretisk og praktisk kunnskap om kreative, språklige og dramaturgiske teknikker som hard sell, soft sell og problem/løsning i utvikling av tekster til reklame og andre markedskommunikasjonsformer
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeidet innen fagområdet tekstforfatting og er i stand til å oppdatere kunnskapen innen fagområdet

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle tekster til ulike print-, nett- og etermedier i den hensikt å informere og påvirke målgruppene, selge varer og tjenester samt i utvikling av merkevarer
 • kan presentere og argumentere for sin løsning overfor oppdragsgiver

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kompetanse til å vurdere tekst som et kommunikasjonsstrategisk virkemiddel
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsningsforslag innen tekstfeltet både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning,  skrivearbeid og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning, workshop og arbeid i team: 36 timer Gruppearbeid, presentasjon: 16 timer Selvstudier: 124 timer Eksamen: 24 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av gjesteforelesere.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.