Innledning

Dette er et praktisk rettet emne der studentene skal jobbe med følgende temaer:

 • Den journalistiske arbeidsprosessen
 • De journalistiske kildene
 • Nyheterkriteriene
 • Vinkling av nyheter
 • Intervju som journalistisk metode i nyhetsjournalistikken
 • Bruk av skriftlige kilder i nyhetsjournalistikken
 • Observasjon som journalistisk metode i nyhetsjournalistikken
 • Kildekritikk
 • Research
 • Krise- og ulykkesjournalistikk

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • kan gjennom teori og praksis tilegne seg grunnleggende kunnskaper om nyhetsformidling, ulike typer kilder og de mest vanlige nyhetskriteriene. 
 • har forståelse for de journalistiske reserachmetodene og utfordringer knyttet til disse samt hvilke kildekritiske problemer som kan oppstå i tilknytning til de ulike metodene.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skrive enkle nyhetsartikler og nyhetsreportasjer.
 • kan finne frem til kompetente og relevante kilder samt foreta enkle nyhetsintervjuer.
 • kan anvende observasjon som journalistisk metode, bruke referatteknikker og beherske ulike fortellerformer som brukes i nyhetsjournalistikken.
 • kan utøve praktisk kildekritikk og bruke reserachverktøy for å finne informasjon.

Generelt

Studenten...

 • kan reflektere kritisk over den journalistiske arbeidsprosessen og egen kildebruk. 
 • kjenner til hvilke krav som stilles til journalistisk arbeid i forbindelse med kriser og ulykker.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted.

Anbefalt tidsbruk

400 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra bransjen.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 4 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt