Innledning

Kurset gir deg grunnleggende innføring i oppbygning og funksjon til menneskekroppens nervesystem, bevegelsesapparat og sirkulasjonssystem og overekstremitetens anatomi og biomekaniske prinsipper. I tillegg tar kurset for seg kroppens mekanismer for temperaturregulering. Kurset består av følgende temaer:

Nervesystemet

 • nervesystemets utvikling
 • nervesystemets overordnete oppbygning og funksjon 
 • nervecellenes oppbygning og ledning av aksjonspotensialet
 • synapser i nervesystemet
 • hjernens modning
 • utviklingen av sentralnervesystemet
 • det autonome- og perifere nervesystemets oppbygning og funksjon

Sansene

 • fellestrekk ved sansesystemet
 • de ulike sansene (kroppssansene, smerte, lukt, smak, hørsel, likevekt og syn)
 • nervesystemets prosessering av sanseinntrykk

Muskelfysiologi

 • inndeling og kjennetegn av de ulike typene muskelvev
 • skjelettmuskulaturens oppbygning og virkemåte med spesiell fokus på eksitasjons-/kontraksjonskoblingen
 • skjelettmuskelenes mekaniske egenskaper
 • nerve/muskel-synapsen

Sirkulasjonssystemet:

 • sirkulasjonssystemets oppgaver
 • sirkulasjonssystemets oppbygning
 • sirkulasjonssystemets funksjon med spesiell fokus på regulering av blodtrykk

Temperaturregulering

 • Hva er normal kroppstemperatur
 • Kroppens varmebalanse
 • Regulering av kroppstemperaturen

Skjelett- og muskelanatomi (overekstremiteter)

 • anatomisk terminologi knyttet til overekstremitetene
 • knokler og ledd i overekstremitetene
 • utspring, feste, funksjon og blod- og nerveforsyning til de viktigste musklene i overekstremitetene

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner det nevrologiske fundamentet for søvn og hukommelse
 • kan gjøre rede for nervesystemets generelle oppbygning
 • kan gjøre rede for kjemisk kommunikasjon mellom nerveceller
 • kan beskrive sentralnervesystemets oppbygning, inndeling og funksjon
 • kan forklare hvordan nervesystemets oppbygning og funksjon påvirker muskel-skjelettsystemet
 • kan beskrive oppbygningen av og funksjonen til de ulike sansesystemene
 • kan beskrive inndeling og kjennetegn ved de tre ulike typene av muskelvev
 • kan gjøre rede for kontraksjonsmekanismen i de forskjellige typene muskulatur
 • kan gjøre rede for energiomsetningen i skjelettmuskelfibrene
 • kan gjøre rede for de forskjellige typene muskelarbeid
 • kan gjøre rede for sirkulasjonssystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive hjertets og blodårenes oppbygning og funksjon
 • kan forklare hva blodtrykk er og hvilke faktorer som påvirker blodtrykket
 • gjøre rede for hvilke mekanismer som ligger til grunn for å opprettholde en jevn kroppstemperatur

Ferdigheter

Studenten...

 • viser praktiske ferdigheter i identifisering av viktige strukturer i anatomiske preparater av hjerte-karsystemet og nervesystemet
 • behersker basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi for overekstremitetene
 • kan plassere og navngi knoklene i overekstremitetene og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste på humane preparater
 • kan plassere og navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning for de viktigste enkeltmusklene på overekstremiteten

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i akupunktur

Årsenhet i grunnmedisin

Læringsaktiviteter

Forelesninger, individuelt arbeid og gruppeundervisning i anatomi.

Anbefalt tidsbruk

250 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (3 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt