Innledning

I Anatomi og fysiologi 1 lærer du om grunnleggende kjemiske og biokjemiske prosesser, hvordan cellene våre er bygget opp, og om hvordan samspillet mellom kroppens flere milliarder celler gjør menneskekroppen helt unik.  Kurset består av følgende temaer

Kjemi/ biokjemi

 • kjemiske bindinger, kjemiske reaksjoner og enzymer
 • organisk kjemi/organiske molekyler i kroppen
 • ATP-syntese og energiomsetningen i cellene  

Cellebiologi/histologi

 • cellenes oppbygning og funksjon
 • genetisk informasjon og proteinsyntese
 • celledeling
 • transport gjennom cellemembranen
 • membranpotensial
 • aksjonspotensial
 • kjemisk kommunikasjon mellom og i celler
 • klassifisering av celler i vevstyper
 • mikroskopisk oppbygning av ulike vevstyper

Biomekanikk

 • grunnleggende biomekanikk
 • plan og akser
 • samspill mellom muskel og skjelett

Hormonsystemet

 • oppbygning og grunnleggende virkemåte
 • oversikt hormoner
 • hypotalamus og hypofysen
 • skjoldbruskkjertelen
 • bukspyttkjertelen
 • binyrene
 • hormonell regulering av kalsiumomsetningen
 • hormonell regulering av karbohydrat-, protein- og fettomsetningen  

Skjelett- og muskelanatomi (underekstremiteter)

 • anatomisk terminologi tilknyttet underekstremitetene
 • skjelettets oppbygning og oppgaver
 • generell inndeling og oppbygning av knokler og ledd
 • knokler og ledd i underekstremitetene
 • utspring, feste, funksjon og blod- og nerveforsyning til de viktigste musklene i underekstremitetene

Anatomi og fysiologi 1 er spesielt nyttig for deg som ønsker å bygge på eksisterende utdanning for å få kompetanse innenfor helsefag, eller for deg som vurderer medisinstudier eller andre profesjonsstudier innenfor helsefag, og danner grunnlag for videre studier i anatomi og fysiologi.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for oppbyggingen av organiske molekyler, kjemiske bindinger og kjemiske reaksjoner
 • kan beskrive ATP-syntese ved glykolyse og oksidativ forsforylering
 • kan beskrive ATPs rolle som energibærer i cellene
 • kan beskrive cellens oppbygning og funksjon
 • kan gjøre rede for cellens organeller og deres funksjoner
 • kan gjøre rede for den genetiske koden og proteinsyntese
 • kan beskrive forskjellige typer transport over cellemembranen
 • kan gjøre rede for membran- og aksjonspotensialer og deres betydning for cellekommunikasjon
 • kan gjøre rede for cellenes energiomsetning
 • kan beskrive cellekontakters struktur og funksjon
 • kan gjøre rede for klassifisering av vev
 • kan beskrive hormonsystemets generelle oppbygning og virkemåte
 • kan beskrive de enkelte endokrine kjertlenes plassering og oppbygning
 • kan gjøre rede for de enkelte hormonenes funksjon og hvordan disse påvirker homeostasen
 • kjenner til latinske ord og uttrykk tilknyttet underekstremitetene (anatomiske terminologi)

Ferdigheter

Studenten...

 • kan forstå og gjøre rede for grunnleggende biomekaniske prinsipper som er relevant i forhold til kroppens bevegelser (kraft, akselerasjon, vektarm og moment)
 • kan beherske basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi
 • kan plassere og navngi knoklene i underekstremitetene og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste på humane preparater
 • kan plassere og navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning for de viktigste enkeltmusklene på underekstremiteten

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i ernæring

Bachelor i livsstilsendring og folkehelse

Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring

Bachelor i akupunktur

Årsenhet i grunnmedisin

Læringsaktiviteter

Forelesninger, individuelt arbeid og gruppeundervisning i anatomi.

Anbefalt tidsbruk

250 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (3 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt