Innledning

Emnet gir grunnleggende ferdigheter og oversikt innen overflate-egenskaper til 3D-modeller. Emnet vil handle om hvordan man setter opp 3D-modeller for teksturering og hvordan forskjellige materialer og teksturer kan definere overflater og objekttyper. Videre vil man lære om hvordan materialer og teksturer kan brukes kunstnerisk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • forstår grunnleggende prinsipper for definisjon av overflatestrukturer og glans
  • forstår hvordan forskjellige materialer og teksturer kan påvirke en 3D-modell

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utføre UV mapping og Unwrapping av 3D-modeller
  • kan definere og sette opp materialer med glans og struktur
  • kan sette opp og bruke prosedurale teksturer i ulike uttrykk
  • kan lage egne teksturer innenfor ett gitt uttrykk

Generell kompetanse

Studenten...

  • har kjennskap til hvordan materialer og teksturer brukes innenfor forskjellige renderteknologier
  • forstår hvordan materialer og teksturer kan kunstnerisk brukes i forskjellige visuelle uttrykk

Emnet inngår i

Bachelor i 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

3D-programvare som f.eks. 3D studio max, Photoshop.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F, der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter og F er stryk.

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt