Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kjennskap til avanserte renderingsteknikker, samt kunnskap om hvordan man i kombinasjon med lys og compositing kan oppnå gode visuelle uttrykk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • skal ha kjennskap til avansert lyssetting og materialbruk i en 3D-scene.
  • skal ha kjennskap til etterbehandling av rendrede 3D-scener i et bilderedigeringsprogram.
  • skal ha kunnskap om ulike renderingsteknikker

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne anvende lys og skygge i 3D-scener til å skape ulike visuelle uttrykk
  • skal kunne ta i bruk komplekse materialinnstillinger på en 3D-modell
  • skal kunne etterbehandle og justere rendringer
  • skal være i stand til å sette sammen ulike visuelle elementer til et helhetlig bilde

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal ha kunnskap om hvordan man i kombinasjon med lysoppsett, materialbruk og etterarbeid av 3D-scener kan oppnå gode visuelle uttrykk.

Emnet inngår i

Bachelor 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Forelesninger og øvinger

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Øving - 20 timer

Vurdering - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

3D modelleringsverktøy med avansert render funksjon (f.eks. 3D studio max med VRay), programvare for billedbehandling (Photoshop)

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil arbeide med oppgaver som er reelt for bransjen. Det vil kunne bli bedriftsbesøk og gjestelærere fra bransjen. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Kontinuasjon

Kontinuasjon av mappeeksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ha grunnleggende kjennskap til et 3D-verktøy.