Innledning

I arbeidet med 3D-grafikk lager man scener for stillbilder, animasjon eller spill/sanntid og betrakter disse gjennom ett virtuelt kamera. Emnet «kamera og komposisjon» handler om korrelasjonen mellom tradisjonelt kamera/foto-arbeid og det virtuelle i forhold til å skape scener med 3D-grafikk. Emnet inneholder grunnleggende kamerateknikk og fotografi for så å bruke denne kunnskapen i det virtuelle ved å komponere 3D scener og kamera-animasjoner. Emnet vil i tillegg også ta for seg grunnleggende bildekomposisjon og  se på previsualisering for filmklipp.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • forstår kamerateori som teknikk og forskjellige linseinnstillinger
  • forstår grunnleggende prinsipper for komposisjon og lyssetting
  • forstår grunnleggende kameraføring og klipp

Ferdigheter

Studenten...

  • kan bruke grunnleggende kamerateknikk som iso, lukkertid og blender i ett enkelt fotostudio
  • kan utføre grunnleggende kamera-animasjon i ett 3D-verktøy
  • kan foreta grunnleggende redigering i et videoredigeringsverktøy

Generell kompetanse

Studenten...

  • har generell innsikt i bruk av linseinnstillinger og teknisk bruk av et speilreflekskamera
  • behersker generelle komposisjonsprinsipper som «rule of thirds» og «gyldne snitt»
  • har forståelse av hvordan virtuelle kamera i et 3D-program fungerer og kan animeres
  • har kunnskap om enkle previsualiseringsteknikker

Emnet inngår i

Bachelor i 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Speilrefleks kamera, 3D-programvare som f.eks. 3D studio max.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt