Innledning

Arbeidet med emnet skal gi studentene en innføring i 3D-grafikk, samt gi studentene grunnleggende ferdigheter innen teknikker brukt til å modellere, teksturere og lyssette digitale 3D-objekter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan redegjøre for vanlig representasjonsformer for 3D-grafikk
  • har kjennskap til grunnleggende lyssetting og rendering
  • har kjennskap til bruk av forskjellige teksturer og materialegenskaper
  • har kunnskap om keyframes og tidslinjeanimasjon

Ferdigheter

Studenten...

  • kan modellere enkle 3D-modeller
  • kan generere og bruke teksturkoordinater for en 3D-modell
  • kan lyssette og rendre en scene ved hjelp av 3-punkts lyssetting
  • kan sette opp keyframes for enkle animasjoner

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt i muligheter og anvendelse av 3D-grafikk innen ulike fagfelt

Emnet inngår i

Bachelor i 3D-grafikk

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning - 25 timer

Selvstudium - 80 timer

Forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Øving - 20 timer

Vurdering - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for produksjon av 3D-grafikk og animasjon (for eksempel 3ds Max)

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Studentene vil bli vurdert på grunnlag av refleksjon rundt anvendelser av 3D grafikk og praktisk arbeid med grunnleggende teknikker brukt til å modellere, teksturere og lyssette digitale 3D-modeller.