Innledning

I dette emnet skal studentene lære å planlegge en VFX produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har kunnskap om hvordan man utvikler en profesjonell VFX produksjon fra manus til ferdig produkt
  • har kunnskap om hvilke elementer som inngår i en preproduksjons-fase
  • har kunnskap om tidsrammen og ressursbruk for integrering av visuelle effekter

Ferdigheter

Studenten...

  • kan utvikle et manus til en VFX produksjon
  • kan utføre VFX nedbrekk av manus
  • kan ferdigstille storyboards/previz basert på manus
  • kan ferdigstille shotlist og shot schedule
  • kan budsjettere en VFX produksjon

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt i hva som kreves for å gjennomføre en VFX produksjon av høy kvalitet

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Klasseromsundervisning kombinert med selvstendig arbeid eller gruppearbeid der arbeidet dokumenteres gjennom rapporter.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 150 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering med muntlig justering, individuell eller i gruppe (2-4 studenter)*

Varighet mappe: Semesteret

Varighet muntlig: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere mappe på nytt med samme problemstilling (uten muntlig justering).

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.