Innledning

I det tredje året arbeider studentene med en omfattende eksamensoppgave: En VFX produksjon basert på konseptet som ble utviklet i Preproduksjon. Oppgaven skal være en profesjonell produksjon av høy kvalitet og stiller større krav til selvstendighet.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • skal ha utdypende kunnskap i hva som kreves for gjennomføring av et realistisk VFX-prosjekt
 • skal ha utdypende forståelse av hvordan studentenes jobb inngår i helheten på prosjektet
 • skal ha utdypende forståelse for hvilke data som skal innhentes fra sett
 • skal ha utdypende forståelse for de ulike rollene innen VFX

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal kunne gjennomføre preproduksjon, produksjon og postproduksjon på en overbevisende måte
 • skal kunne tre inn i en VFX Supervisor/Comp Supervisor rolle for å forsikre fremdrift og kvalitet i produksjon
 • skal kunne produsere shots av høy kvalitet som passer inn i det helhetlige visuelle uttrykket
 • skal beherske compositing workflowen på en overbevisende måte
 • skal kunne kommunisere med supervisor og regissør om jobben de gjør
 • skal kunne bruke avanserte teknikker til å løse oppgaver som kreves for å produsere shots
 • skal kunne innhente nødvendig on-set data

Generell kompetanse 

Studenten...

 • skal kunne jobbe mot deadlines og kunne levere med god kvalitet til rett tid
 • skal kunne motta professjonell feedback i Dailies og gjøre de endringer som kreves

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Selvstendig arbeid i grupper og individuelt med veiledning av ekstern og intern veileder.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 15 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 585 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Før arbeidet med selve produksjonen tar til, skal studentene arbeide frem og få godkjent prosjektbeskrivelse eller manus.

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave, individuelt eller i gruppe, bestående av en produksjon som dokumenteres i en rapport og som demonstreres og legges frem i en muntlig eksamen. 

Produksjonseksamen varighet: Semesteret

Muntlig eksamen varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

Merknader

Ingen.