Innledning

I dette emnet vil studentene lære profesjonelle VFX lyssetting og rendering teknikker.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • kjenner til profesjonelle lyssettings-teknikker i CG
  • kjenner til shading-teknikker for å gjenskape lysets interaksjon med overflater
  • har inngående kunnskap om lysets egenskaper og hvordan disse gjenskapes i CG
  • har inngående forståelse av CG og live action integrasjon

Ferdigheter

Studenten...

  • kan shade og lyssette 3D-objekter og rendre ut nødvendige elementer for integrering i foto/live action
  • kan innhente nødvendig data fra opptak for å kunne gjenskape lysforholdene under opptak.
  • kan etterbehandle og justere CG elementer for endelig integrering med foto/live action i Nuke.

Generell kompetanse

Studenten...

  • Har kunnskap om samarbeidet mellom en CG lyssetter og compositor
  • Har kunnskap om CG lyssetting terminologi

Emnet inngår i

Bachelor i Visual Effects

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, veiledning, øvinger og egenarbeid med oppgaver.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 50 timer

Selvstudium - 45 timer

Prosjektarbeid - 100 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 5 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programvare for Visual Effects produksjon.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en multiple choice eksamen og en mappeeksamen med muntlig justering*

Multiple choice varighet: 1 time

Mappeeksamen varighet: Semesteret

Muntlig varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt under multiple choice

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere mappe på nytt med samme problemstilling.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Anbefalte forkunnskapskrav: 3D for VFX 1: Modellering og teksturering og Compositing 1