Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten praktisk erfaring med gjennomføring av oppdrag, fra idé til endelig ferdigstillelse for eksterne oppdragsgivere. Studentene løser reelle og aktuelle oppgaver som om de er et profesjonelt markedskommunikasjonsbyrå. Studentene leverer fulle kampanjer med påvirkningskommunikasjon for både trykte og elektroniske medier. Femte semester er preget av praktisk gjennomføring av oppdrag fra profesjonelle oppdragsgivere. Studentene skal utføre oppdragene fra oppdragsbeskrivelse via strategi og kreativ arbeidsprosess til endelig ferdigstillelse og publisering.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har kunnskap om markedskommunikasjon og markedskommunikasjonens publiseringsformer på profesjonelt nivå

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan gjennomføre et arbeidsoppdrag for reelle oppdragsgivere, fra briefing via strategi, retninger, ideer, løsninger og produksjon til publisering på profesjonelt nivå

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan tolke og forstå en oppdragsbriefing, gjøre metodisk funderte undersøkelser og research
  • kan tenke strategisk og metodisk når det gjelder presentasjonsteknikker
  • har erfaring med den profesjonelle virkelighet

Emnet inngår i

Bachelor i Tekst og skribent

Læringsaktiviteter

Emnet er praktisk og teoretisk utforskende med prosjektoppgaver i gruppe i nært samarbeid med bransjen, og inneholder også veiledning, presentasjoner, forelesninger og selvstudium.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer Selvstudium - 70 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 30 timer Selvstendig praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 140 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Ingen spesielle verktøy er påkrevd.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgaven på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen. Varighet: 72 timer.