Innledning

Emnet er en fordypning i bruk av narrative virkemidler og dramaturgi i produksjon av skjønnlitterære tekster og manus for Film eller TV. Spesielt fokuseres det på begrepene synsvinkel og fortellings-struktur. Videre jobbes det med å skape bevissthet rundt den profesjonelle forfatterrollen.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har god kunnskap om narrativ, dramaturgi og synsvinkelbruk.

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan gjennomføre et omfattende og sammenhengende tekstarbeid hvor god bevissthet rundt narrativ, dramaturgi er synliggjort.

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan mestre utfordringene i en lang og omfattende skriveprosess. 

Emnet inngår i

Bachelor i Tekst og skribent

Læringsaktiviteter

Forelesninger, verkstedsarbeid, selvstudium, lesing, selvstendig skriving, veiledning, presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 60 timer

Selvstudium - 20 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 270 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 30 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Ingen spesielle verktøy er påkrevd.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (skjønnlitterær tekst)*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillat

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (analyse)*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillat

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgaven på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.