Innledning

I Bacheloroppgaven får studentene mulighet til ytterligere å fordype seg innenfor ett av våre fagområder: markedskommunikasjon, redaksjonell kommunikasjon og kunstorienterte tekster. Studentene vil i dette emnet kombinere praksis og teori ved å produsere en kommunikasjonsløsning som viser kreativitet og skaperkraft for så å relevant forklare, drøfte og teoretisere sitt eget arbeid.

Emnet avslutter et treårig utdanningsløp, og skal lede frem til det samlede læringsutbyttet som finnes i programbeskrivelsen. For å kunne lykkes i dette, bør studentene ha fullført undervisningen i semester 1 til 5 i det programmet den enkelte følger.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • skal ha fordypningsinnsikt og spesialkunnskap i emnet de velger

  • skal ha kunnskap om relevante metoder og evne til å underbygge sine løsninger på en gjennomtenkt og relevant måte

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal kunne redegjøre, analysere og fremføre problemstillinger skriftlig og praktisk

  • skal kunne vise sin skaperkraft og evne til å gjennomføre en kommunikasjonsløsning på profesjonelt nivå

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal få erfaring med å jobbe praktisk og teoretisk med en egendefinert oppgave over lengre tid

Emnet inngår i

Bachelor i Tekst og skribent.

Læringsaktiviteter

Et fastsatt antall timer individuell veiledning; individuelt praktisk og teoretisk arbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 7 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 393 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave, individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Bacheloroppgaven består av en produksjonsdel som kan være et samarbeidsprosjekt og en del der kandidaten relevant forklarer, drøfter og teoretiserer sitt eget arbeid. Denne delen må være individuell.