Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gjøre studenten kjent med ulike prosesser tilknyttet prototyping og testing, samt ulike metoder for å gjennomføre dette. Studenten skal være i stand til å lage, og teste, spill prototyper basert på kjente design konsepter og vurdere designet på bakgrunn av testingen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan gi eksempler på ulike metoder for prototyping
  • kan redegjøre for ulike testmetoder
  • kan analysere og vurdere fordelene av både prototyping og testing
  • kan forstå når og hvordan prototyping og testing er hensiktsmessig

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan konstruere prototyper basert på spilldesign konsepter
  • kan gjennomføre spilltesting for å generere tilbakemeldinger til en "slank produksjon"
  • kan organisere tilbakemeldinger for å vurdere spilldesign konseptet og dets implementering

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan validere spilldesign konsepter
  • kan tolke tilbakemeldinger fra brukertestere

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. I arbeidet benyttes varierte vurderingsformer med en vekt på porteføljer / mappemetodikk.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen  - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Evaluering - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.