Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gjøre studenten kjent med de grunnleggende prosesser med markedsføring og reklame i og for spill. Studenten skal være i stand til å forstå ulike typer aktiviteter i markedsføring som er aktuelle for de ulike fasene I en produksjon, og være i stand til å utføre dem effektivt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om den grunnleggende prosessen med markedsføring av spill
  • har en forståelse av markedsaktiviteter som er aktuelle i de ulike stadier av produksjonen
  • har en forståelse av hvordan man kan involvere hele teamet i markedsføringsaktiviteter

Ferdigheter

Studenten...

  • kan konstruere en markedsføringsplan som passer for spillutviklingsteamet for varierende budsjetter
  • kan demonstrere effektiv kommunikasjon med pressen
  • kan identifisere og utnytte sosiale medier
  • kan planlegge og utvikle tilstedeværelse på internett av både spillet og utviklingsteamet

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan designe og gjennomføre en markedsplan for en spillutviklingsteamet

Emnet inngår i

Bachelor i spilldesign

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli undervist gjennom forelesninger og øvelser. En porteføljebasert metodikk vil bli benyttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i klassen - 36 timer

Selvstudium - 48 timer

Forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Øvelser - 12 timer

Evaluering - 92 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.