Innledning

Undervisingen har som formål å klargjøre studenten til å arbeide selvstendig med stemmens kunstneriske potensial.

Det arbeides med individuell uttrykksvariasjon i tale og sang, karakteriseringer og ulike akustiske/romlige forhold. Studenten skal styrke en faglig plattform hvorfra de skal kunne utvikle sine stemme- og sangteknikker gjennom vedlikehold av ferdigheter, kunne gjøre systematisk research på sjangere og uttrykksmåter, samt kunne søke veiledning.

Emnet samspiller med de øvrige skuespillfaglige emner i tredje studieår, og da særlig med Skuespillfag i praksis 5 så vel som i med fordypningsarbeidet ved at læringsutbyttet fra Stemme, tale og sang 3 tas i bruk i det praktiske arbeidet med sceniske prestasjoner i disse emnene.

Innhold

Undervisningen har som formål å klargjøre studenten til å arbeide selvstendig med stemmens kunstneriske potensial. 

Det arbeides med individuell uttrykksvariasjon i tale og sang, karakteriseringer og ulike akustiske/romlige forhold. Studenten skal styrke en faglig plattform hvorfra de skal kunne utvikle sine stemme- og sangteknikker gjennom vedlikehold av ferdigheter, kunne gjøre systematisk research på sjangere og uttrykksmåter, samt kunne søke veiledning. 

 

Emnet samspiller med de øvrige skuespillfaglige emner i tredje studieår, og da særlig med Skuespillfag i praksis 5 så vel som i med fordypningsarbeidet ved at læringsutbyttet fra Stemme, tale og sang 3 tas i bruk i det praktiske arbeidet med sceniske prestasjoner i disse emnene.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • har kunnskap om bruk av tale og sang/musikalske uttrykk innen utvalgte sjangere og om deres historisk/kulturelle kontekst og estetiske kjennetegn
  • kjenner til forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid som vektlegger vokale/musikalske uttrykk

 

Ferdigheter

Studenten...

  • behersker teknikker for å kunne benytte virkemidler som volum, tempo, modulering, rytme, dialekt/sosiolekt og/eller sang i et kunstnerisk uttrykk, samt til å kunne bruke stemmen hensiktsmessig under ulike akustiske forhold
  • kan eksperimentere med kombinasjoner av uttrykksmåter for å komme frem til nytolkninger av det vokale/musikalske uttrykket
  • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff for å arbeide selvstendig med stemmens kunstneriske potensial og styrke egen scenisk bevissthet og trygghet

 

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kan selvstendig utvikle og gjennomføre vokale uttrykk innenfor ulike sjangere, samt kunne samarbeide og samspille med andre ut fra deres vokale styrker og svakheter gjennom produksjoner som går over tid
  • kan kontinuerlig ivareta egen stemmepleie og -utvikling
  • kan over tid søke og tilpasse stemmebruk til kunstnerisk konsept, herunder kontinuerlig søke å utvikle en personlig tolkning og stilfølelse i sang

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill 

Læringsaktiviteter

Undervisningen gis gjennom instruksjon individuelt og i gruppe, samt egenarbeid med oppgaver. Veiledningen vil i tillegg kunne trekkes inn i arbeidet med rolleinnstudering, prosjekter og i arbeidet med scenetekster i emnet Skuespillfag i praksis 5.

 

Emnet kan erstattes med utveksling.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstendig øving individuelt og i grupper - 80 timer

Forberedelse og gjennomføring av eksamen med selvstendig trening, veiledning (individuelt/grupper/klasse) og eksamensvisning - 80 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til avspillingsutstyr for egen research.

Eksamen

Eksamensdel: Utøvende individuell eksamen, stemme og tale (eksamen kan gjennomføres i gruppe men det gis individuell karakter)

Varighet: 120 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt 

 

Eksamensdel: Utøvende individuell eksamen, solosang

Varighet: 4 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt 

Kontinuasjon

Info kommer

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

 

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk fordypningsemne som faglig henger sammen med de øvrige skuespillfaglige emner i tredje studieår, ved at læringsutbyttet fra Stemme, tale og sang 3 løpende tas i bruk i det praktiske arbeidet med sceniske prestasjoner i Skuespillfag i praksis 5.

 

Den avsluttende sceniske presentasjonen som benyttes for å vurdere Skuespillfag i praksis 5 vil også kunne benyttes som vurderingsgrunnlag for Stemme, tale og sang 3 og Bevegelse og dans 3. Dersom dette skjer, vil sensorer fra alle emner overvære presentasjonen. Sensorene vil også kunne delta ved vurderingssamtalen etterpå. Uavhengig av dette vil vurdering skje i henhold til kriteriesett utviklet for hvert enkelt emne slik at de resultater som studenten oppnår for et emne oppnås ut fra prestasjon i henhold til dette emnets læringsutbytte, og kun dette.

For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ha en bred orientering i ulike musikalske sjangre fra historie og samtid.