Innledning

Formålet med emnet er å oppnå økte ferdigheter i psykofysisk arbeid, samt legge et godt grunnlag for at studenten selv kan ivareta og videreutvikle egen fysisk smidighet, kondisjon og trygghet. Arbeidet med emnet vektlegger individuelle behov for treningsformer, med vekt på sikkerhet og egenledelse. Studenten skal styrke sine ferdigheter ved å kombinere ulike bevegelseselementer i rolle- og stemmearbeid, for dermed å kunne ta ansvar for karakterers fysiske utforming.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har bred kunnskap om treningsformer for smidighet og kondisjon
  • har kunnskap om hvordan fysisk utforming bidrar til karakterisering
  • kjenner til og søke ulike kilder til påvirkning av ulike fysiske språk, både i forskning og fysiske uttrykk

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan anvende relevante fysiske uttrykksmåter i arbeid med en rolle, herunder vise evne til koordinering med motspiller og i gruppe
  • kan justere eget fysiske uttrykk innenfor et kunstnerisk konsept, og under veiledning

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan anvende de teknikker, metoder og øvelser som er gjennomgått til å bygge personlige treningsprogrammer, herunder vedlikeholde disse.
  • kan videreutvikle egne fysiske ferdigheter på en forsvarlig og helsemessig trygg måte

Emnet inngår i

BA Skuespill

Læringsaktiviteter

Undervisningen i bevegelse og dans gis gjennom instruksjon i gruppe og hel klasse. Veiledningen vil i tillegg kunne trekkes inn i arbeidet med rolleinnstudering, prosjekter og i arbeidet med dramatiske tekster i emnet Skuespillfag i praksis 5.

Avhengig av aktiviteter ved de internasjonale studiestedene som skolen samarbeider med kan det legges til rette for workshop i bevegelse ved en europeisk institusjon.

Emnet kan erstattes med utveksling.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstendig øving og trening individuelt eller i grupper - 80 timer

Forberedelse og gjennomføring av eksamen med selvstendig trening, veiledning (individuelt/grupper/klasse) og eksamensvisning - 80 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Treningstøy, knebeskyttere

Arbeidslivstilknytning

Gjestelærere

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av tre utøvende eksamener.* Deler av eksamen kan gjennomføres i gruppe, men det gis individuell karakter.

Varighet danseteknisk eksamen 1: 30 minutter

Varighet improvisatorisk eksamen 2: 30 minutter

Varighet utøvende eksamen 3 (eget arbeid): Opp til 3 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Musikk eller andre virkemidler i innøvd eget arbeid er valgfritt

Vurderingskriterier

Se læringsutbyttebeskrivelser.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Læremidler

Musikk, valgt av faglærer.

Timeplanfestet undervisning inngår alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk fordypningsemne som faglig henger sammen med de øvrige skuespillfaglige emner i andre studieår, ved at læringsutbyttet fra Bevegelse og dans 3 løpende tas i bruk i det praktiske arbeidet med sceniske prestasjoner i Skuespillfag i praksis 3

Den avsluttende sceniske presentasjonen som benyttes for å vurdere Skuespillfag i praksis vil også kunne benyttes som vurderingsgrunnlag for Stemme, tale og sang 3 og Bevegelse og dans 3. Dersom dette skjer, vil sensorer fra alle emner overvære presentasjonen. Uavhengig av dette vil vurdering skje i henhold til kriteriesett utviklet for hvert enkelt emne slik at de resultater som studenten oppnår for et emne oppnås ut fra prestasjon i henhold til dette emnets læringsutbytte, og kun dette.

For å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ivareta egen kontinuerlige trening, med vekt på kondisjon og smidighet.