Innledning

Dette emnet handler om forholdet mellom virksomheten og media, hvordan velge riktig kommunikasjonskanal og om hvordan å nå fram til journalister og ut til deres publikum ved hjelp av proaktiv og reaktiv håndtering. Mediepåvirkning som et virkemiddel sammen med tradisjonell markedsføring dekkes som en del av dette. Fenomenet medielobbyisme, der media brukes systematisk som en del av politisk påvirkning, behandles også.

Videre tar faget opp hvilke etiske regler journalister og kommunikasjonsrådgivere opererer under, herunder Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Pressens faglige utvalg (PFU). Skriving av pressemeldinger, kronikker og debattinnlegg, budskapsutvikling og intervjutrening inngår i den praktiske delen av faget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har en forståelse for hvilke rolle mediene har i samfunnet
 • har kunnskap om ulike kommunikasjonskanaler og fordeler og ulemper med de forskjellige kanalene
 • har en forståelse for hvordan journalister jobber og hvorfor journalister og redaktører prioriterer som de gjør
 • har kunnskap om bruk av sosiale medier
 • har kunnskap om forholdet mellom organisasjoner og medier
 • har kunnskap om hvordan man kan være med på å sette dagsorden for saker som er viktig for en organisasjon
 • har forståelse for sammenhengen mellom offentlig debatt og medienes påvirkning

Ferdigheter

Studenten...

 • kan velge rett kommunikasjonskanal
 • kan skrive pressemeldinger
 • kan kontakte journalister på vegne av en organisasjon
 • kan bruke sosiale medier kritisk

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kompetanse om ulike kommunikasjonskanaler
 • kan bruke massemedier innenfor strategisk kommunikasjon
 • har en forståelse for hvordan mediene og medielandskapet fungerer
 • har et kritisk syn på bruk av sosiale medier

Emnet inngår i

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats. 

Anbefalt tidsbruk

190 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: ca 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt