Innhold

 • Journalistrollen
 • Kildekritikk
 • Research
 • Nyhetsreportasje og referatjournalistikk
 • Journalistiske sjangre
 • Nettjournalistikk
 • Intervjuet i nyhetsjournalistikken
 • Presseetikk og rettslige forhold
 • Mediestruktur og medieutfordringer

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • forstår pressens samfunnsrolle
 • kjenner til de journalistiske arbeidsmetoder, prosesser og sjangre
 • har grunnleggende kunnskap om presseetikk og om intervjuobjektenes rettigheter
 • kjenner til pressens organisasjoner
 • kjenner til hvilke utfordringer mediebransjen står overfor og hva dette betyr både for journalistikk og kommunikasjonsbransje
 • kjenner til ulike fortellerformer som brukes i nyhetsjournalistikken og i den digitale journalistikken

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skrive enkle nyhetsintervjuer og nyhetsreportasjer basert på observasjon og referatteknikker
 • kan utøve kildekritikk og bruke researchverktøy for å finne informasjon

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kommunisere med representanter for mediene på en profesjonell måte og med respekt for medienes samfunnsoppdrag
 • kan forholde seg kritisk og reflekterende til aktuelle medieoppslag og måten de er dekket på i ulike medier og formater
 • kjenner til de etiske problemstillinger i tilknytning til yrket og nyhetsjournalistikken
 • er i stand til å skrive korrekt og variert
 • kan reflektere kritisk over egen og andres tekstproduksjon. 

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Journalistikkemnet er først og fremst et intensivt skrivekurs. Undervisningen legges opp som en kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk journalistisk trening. En vesentlig del av denne treningen består i å kunne formulere seg kort og konsist innenfor avtalte tidsfrister. I løpet av semesteret vil hver student levere i alt åtte arbeider. Artikler, intervjuer, kommentarer etc. blir gjennomgått og evaluert gruppevis. 

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Studentene vil bli presentert for reelle problemstillinger i møte mellom PR og journalistyrket slik de oppleves av representanter fra organisasjoner, næringslivet og det offentlige.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Handgaard, Brynjulf, Anne Hege Simonsen og Steen Steensen. 2013. Journalistikk: En innføring. Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205430044. 299 sider.

Aarønæs, Lars. 2016. Fang leseren!. Oslo: Komma.no. ISBN: 9788292218334.  Sider: 176.

Digitalt kompendium for JOU1102 Journalistikk legges ut av emneansvarlig på læringsplattformen og inneholder:

Brurås, Svein. 2014. "Lovverk og selvjustis." I Etikk for journalister, 23-36. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Brurås, Svein. 2014. "Journalistrollen". I Etikk for journalister, 37-51. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Brurås, Svein. 2014. "En metode for presseetisk analyse." I Etikk for journalister, 315-321. 5 utg. Bergen: Fagbokforlaget.

Thoresen, Jan, 2014, "Leserne og journalisten". I Nettjournalistikk : å lage en viktig nettavis, 30-42.

Thoresen, Jan. 2014. "Hvordan skriver du for nett". I Nettjournalistikk : å lage en viktig nettavis, 75-84.

Samlet sidetall/pensum

516 sider

Anbefalt litteratur

Brurås, Svein. 2014. Etikk for journalister. 5. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245016338.

Eide, Martin. 2013. Hva er journalistikk? Oslo: Universitetsforl. S. 120-132. ISBN: 9788215017464. [E-bok]