Innledning

Emnet gir en fordypning innen avant garde sminke/kroppskunst/maling/bodypaint. Teknikkene som skal benyttes, er blant annet airbrush, svamp og pensel. Emnet inneholder flere workshops der det skal praktiseres ulike teknikker med øvelser inspirert fra kunst, tattoo, fashion, reklame og fantasi. I tillegg til å uttrykke eget særpreg, praktiseres øvelser basert på anatomi, som skal skape en større forståelse av form i forhold til design.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har god kunnskap om avanserte materialer og kombinasjonsmuligheter
  • har god kunnskap om anatomi, lys og skygge
  • har god forståelse av design, formgiving og fargeteori

Ferdigheter

Studenten...

  • kan vise ferdigheter innen avanserte teknikker
  • reflekterer over egne ferdigheter og justere under veiledning
  • kan uttrykke egenart i sitt design

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan vise gjennom sitt arbeid at de er selvstendige, kompetente, har faglig integritet
  • har en kreativ innfallsvinkel til problemstilling og originalitet i sitt visuelle uttrykk

Emnet inngår i

Maske og hår design studiet

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og praktisk arbeid frem mot en avsluttende mappeeksamen.

Anbefalt tidsbruk

Forelesninger og demonstrasjoner - ca. 30 timer

Forventet praktisk arbeid i studio - ca. 70 timer

Selvstendig øvings- og oppgavearbeid - ca. 80 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

 

Deler av det praktiske arbeidet i studio skjer med veileder tilstede.

Arbeidsverktøy

Krem/vann/alkoholsminke svamp, pensel, airbrush

God tilgang på skolens spesialrom, som verksteder og sminkerom.

Studenten trenger pc og kamera, evt. en iPad. En spesifisert verktøysliste blir publisert på skolens hjemmeside i god tid før semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 70 % deltakelse i all timeplanfestet undervisning i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis. 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring. 

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Hele eller deler av undervisningen kan skje på engelsk.