Innledning

Arbeidet med Låtskriving 4 - Trackmaker - skal bidra til å gi studenten erfaring i å skape musikk der musikkproduksjonen har en fremtredende rolle. Det skal styrke kunnskapen og refleksjonen rundt bruk av musikalske virkemidler og musikkproduksjon som kreativ og skapende uttrykksform. Emnet er prosessorientert og vektlegger de kreative sidene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om skriving og produksjon av låter og temaer og problemstillinger knyttet til dette
 • har kunnskap om ulike arenaer å skrive låter til, forventningsavklaring knyttet til produksjonskvalitet, samt kunnskap om ulike typer verktøy man gjerne bruker som låtskriver, eksempelvis programvare og nettressurser.
 • har kunnskap om ulike kompositoriske teknikker der man benytter musikkproduksjon som aktivt, kreativt, skapende element
 • har kunnskap om disse ulike musikalske parametre: sound, tekstur, track, beat, melodikk, harmonikk, rytmikk, dynamikk og musikalsk dramaturgi
 • har kunnskap om ulike samarbeidsformer med fokus på rollen "trackmaker"

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skape og utvikle musikalsk innhold til ulike formater og stilistiske uttrykk gjennom aktiv bruk av musikkteknologiske virkemidler
 • kan skrive og produsere musikk, et track, og fremvise resultatet som en lydfestet produksjon
 • analysere og reflektere rundt egen og andre sine låter og musikkproduksjoner og evne å endre egen låtproduksjon etter innspill og egne undersøkelser av feltet.
 • kan skrive og produsere et track til og i samarbeid med andre sin topline, alene eller i fellesskap
 • kan lage og skrive et track ut fra både bestilling, tekstlig, konseptuelt og formmessig utgangspunkt

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende ulike teknikker og strategier for å orientere seg og oppdatere egen kunnskap og praksis innen feltet
 • kan møte og kommunisere med ulike aktører som jobber innen eller opp mot låtskriving og produksjon og utvikle egen profesjonalisering
 • kan anvende ulike kreative og skapende strategier i låtskrivings- og produksjonsprosess
 • kan forholde seg til lover, rettigheter og etiske problemstillinger som regulerer og gjelder for låtskriving og produksjon som skapende felt
 • har kjennskap til forskning, kunstnerisk og teknologisk utvikling innen feltet

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens utvikling av nytt materiale.

Undervisning gis gjennom forelesning, strukturerte oppgaver, veiledning, gruppearbeid og workshops. Fremføring og evaluering av studentens arbeider, der også medstudenter deltar og oppøves i praktisk evalueringsarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 42 timer

Selvstudium - 24 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 114 timer

Gjennomføring av eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Musikkinstrument. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett. Tilgang til egnede lokaler.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt eksamen bestående av en semesteroppgave (80 %) i form av en produksjonseksamen (kan gjennomføres i gruppe, men gradering er individuell), og en skriftlig individuell hjemmeeksamen (20 %)

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil være en ressurs for videre fordypning i låtskrivingsemnene, produksjonsemnene og instrumentemnene ved LOP, samt egen produksjon til bachelorprosjektet.