Innledning

Låtskriving 3 - Topliner. Melodikk, tekst, konsept og form - skal gi kunnskaper, praktiske og analytiske ferdigheter, til å arbeide, selvstendig og i gruppe, med ulike oppgaver knyttet til en topliners rolle i låtskriving.

Studenten vil bli presentert for en rekke begreper og oppgaver knyttet til det å være topliner som; melodiske valg og forventninger i en rekke forskjellige sjangrer; hvordan utvikle topline for artistprosjekter, hvordan skrive til forskjellige konsepter, skrive til tracks, gi forståelse for forskjellige geografiske markeder og forventninger til arbeidet som topliner.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

 • har kunnskap om former og strukturer innen forskjellige sjangre og stilarter
 • har kunnskap om ulike arenaer å skrive låter til, samt ulike typer verktøy man gjerne bruker som låtskriver, eksempelvis masterwriter, Urban Dictionary etc.
 • har kunnskap om tilpasning til markeder; sjangrer, geografi, systemer og arbeids- og skrivemetode
 • har kunnskap om ulike typer samarbeid, bestillinger og forventninger til en topliner

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle konsepter og ferdige melodi og tekstforslag til ulike bestillinger
 • kan analysere og reflektererundt en artist/ gruppes identitet, og vise dette i konkrete forslag til topline
 • kan arbeide selvstendig eller i gruppe, og med en rekke ulike musikksjangre
 • kan lage et overordnet tekstlig arbeide og konsept basert på en bestilling
 • kan skrive låttekster og musikk både ut fra et tekstlig, konseptuelt og formmessig utgangspunkt
 • kan endre produkt og praksis ut fra innspill og veiledning

 

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan anvende ulike teknikker og strategier som topliner i arbeid alene eller i gruppe
 • kan møte og kommunisere med ulike aktører som jobber innen eller opp mot låtskriving
 • har innsikt i hvilke muligheter og utfordringer som ligger i å være topliner
 • kan knytte kontakter til samarbeidspartnere og musikkbransjen

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, workshops og masterclass. Ukentlige hjemmeoppgaver med veiledning og diskusjon i forelesningene, som vil være knyttet opp til en topliners samarbeidspartnere i musikkbransjen som forlag, produsent, management og plateselskaps A&R (Artist & repertoar).

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 42 timer

Selvstudium - 24 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 114 timer

Gjennomføring av eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett. Tilgang til egnede lokaler.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en produksjonseksamen (80 %) og en skriftlig hjemmeeksamen (20 %).* Produksjonseksamen kan gjennomføres i gruppe men det gis individuell karakter.

Varighet produksjonseksamen: En uke

Varighet hjemmeeksamen: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen med ny oppgavetekst.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet vil være en ressurs for videre fordypning i låtskrivingsemnene, produksjonsemnene og instrumentemnene ved LOP.