Innledning

Emnet skal gi studenten grunnleggende oversikt over musikkbransjen og dens ulike delområder, med utgangspunkt i norske forhold og i populærmusikk. Musikkbransjen er i utvikling og omstilling, og emnet skal gi bakgrunnskunnskap og forståelse ut fra ulike perspektiver som organisering, interessenter, forbrukerteknologi, økonomi og estetikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om musikkbransjens egenart og organisering, formelt og uformelt
 • har kunnskap om bransjens verdikjeder og former for verdiskaping
 • har kunnskap om bransjens økonomiske og kulturpolitiske rammevilkår, og om private og offentlige finansieringsformer
 • har innsikt i samspillet mellom bransjens ulike aktører
 • har grunnleggende kunnskap om opphavsrett og forvaltning av eierskap til musikalske åndsverk
 • har kunnskap om avtaleformer og kontraktsformer

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utføre grunnleggende analyser av problemstillinger og utfordringer
 • kan foreta selvstendige vurderinger av aktuelle problemstillinger, og ivareta både kunstneriske og kommersielle perspektiver
 • kan redegjøre for veien fra idé til ferdig produkt

Generell kompetanse

Studenten...

 • har forståelse for sammenhenger og konflikter mellom ulike interesser
 • har forståelse for dynamikken i musikkbransjens forhold til omkringliggende bransjer og industrier
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser som kommer til uttrykk gjennom offentlig debatt, bransjerapporter eller forsknings- og utviklingsarbeid

Emnet inngår i

Bachelor i Populærmusikk

Bachelor i Låtskriving og produksjon

Bachelor i Musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger, og tid avsatt til selvstudium og kollokvier. Det vil også være presentasjoner med gjester fra ulike bransjeorganisasjoner og virksomheter.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i forelesninger - 42 timer

Selvstudium og kollokvier - 100 timer

Gjennomføring av eksamen - 58 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Én uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet henget sammen med Entreprenørskap, som er mer operativt og praktisk rettet.