Innledning

Emnet bygger videre på emnet Visuell kommunikasjon 1

Følgende temaer er sentrale:

 • Designprofil
 • Kommunikasjon tilpasset trykte medier
 • Kommunikasjon tilpasset filmmediet
 • Kommunikasjon tilpasset interaktive medier.
 • Reklame som tar i bruk omgivelsene.
 • Art direction rettet mot mix av medier.
 • Semiotikk og billeddramaturgi  

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om visuell kommunikasjon brukt i ulike medier 
 • har kunnskap om designprofil 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle og skisse løsninger for trykte medier og film
 • kan bruke fysiske omgivelser og interaksjon i ulike designløsninger

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bruke sine kunnskaper og ferdigheter selvstendig og i samarbeid med andre fagutøvere på en ansvarlig måte
 • har evne til refleksjon og kritisk tenkning i studier og videre yrkesliv

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case- og prosjektarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Totalt: 206 timer

(36 timer undervisning)

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Barry, Pete. 2016. The Advertising Consept Book. 3. utg. London: Thames & Hudson. Sider 319. ISBN: 978-0-500-51898-4. 

Krisztian, Gregor og Nesrin Schlempp-Ülker. 2006. Visualizing ideas: From scribbles to storyboards. London: Thames & Hudson. Sider: 150-195. ISBN: 9780500286128. 

Mahon, Nik. 2010. Art Direction. Lausanne: AVA Publ. ISBN: 9782940411214. 177 sider. 

Rybakken, Bjørn. 2004. Visuell identitet. Oslo: Abstrakt forl. Sider: 259-283. ISBN: 9788279351498. 

Samlet sidetall/pensum

565 sider