Innhold

  • Skisseteknikk
  • Foto som skisseverktøy
  • Bildeanalyse og formspråk
  • Fargelære
  • Grunnleggende grafisk design

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har kunnskap om de grunnleggende visuelle kommunikasjonsformer.
  • har kunnskap om de sentrale teorier innen form- og fargelære, inkludert relevante verktøy og metoder som brukes i faget.

Ferdigheter

Studenten...

  • er i stand til å utvikle skisse til layout og design av visuelle løsninger som kommuniserer i henhold til gitt brief og oppdrag.
  • er i stand til å reflektere over og begrunne de visuelle valg som ligger til grunn for ide, teknikk, metode og uttrykk.

Generell kompetanse

Studenten...

  • har et bevisst forhold til den rollen visuell kommunikasjon spiller i markedskommunikasjon.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted, gruppearbeid og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 1 uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Dabner, David, Sheena Calvert og Anoki Case. 2010. Graphic Design School: A foundation course for Graphic Designers working in print, moving image and digital media. 5. utg. London: Thames & Hudson. ISBN: 9780500292853. Sider: 192.

Krisztian, Gregor og Nesrin Schlempp- Ülker. 2006. Visualizing ideas: From Schribbles to Storyboards. London: Thames & Hudson. ISBN: 9780500286128. Sider: 201.

Rybakken, Bjørn. 2008. Formsans og design. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279352396. Sider: 287.

Rybakken, Bjørn. 2004. Visuell identitet. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279351498. Sider: 5-259.

Samlet sidetall/pensum

778 sider