Innledning

 • Teorier og forskning på markedskommunikasjon
 • Det sosiologiske perspektiv
 • Det psykologiske perspektiv
 • Budskapet
 • Dramaturgien
 • Hva er merkevarebygging?
 • Effekter, for kunde og bedrift
 • Posisjon hos kunder og marked
 • Virkemidler
 • Merkevarebygging i praksis

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om markedskommunikasjonens rolle innen markedsføring, herunder kunnskap om analyse, planlegging og gjennomføring av kampanjer og utvikling av merkevarer
 • har bred teoretisk og praktisk kunnskap om utvikling av kommunikasjonsstrategi, merkearkitektur, merkeelementer og taktiske og operative tiltak innen merkevarebygging
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeidet innen markedskommunikasjon og merkevarebygging og er i stand til å oppdatere kunnskapen innen fagområdet

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan benytte kreative og analytiske metoder til å analysere og utvikle kommunikasjonsløsninger, kampanjer og merkevarer
 • kan presentere og argumentere for sin løsning over oppdragiver

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kompetanse til å planlegge og utvikle merkevarer, enkeltstående markedskommunikasjonsaktiviteter samt større kampanje
 • har kompetanse til å vurdere annonsers, filmers og tilsvarende kreative uttrykk som et kommunikasjonsstrategisk virkemiddel
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsningsforslag innen markedskommunikasjon både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av gjesteforerelesere. 

Studentene gjennomfører analyse og rådgivning for ekstern oppdragsgiver.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Samuelsen, Bendik, Adrian Peretz og Lars Erling Olsen. 2016. Merkevareledelse. 3. utg. Oslo: Cappelen akademisk. ISBN: 9788202489748. 

Digitalt kompendium i emnet MKM1101 Markedskommunikasjon og merkevarebygging legges ut på Luvit av emneansvarlig og inneholder:

Helgesen, Thorolf. 2004. Markedskommunikasjon: Prinsipper for effektiv informasjon og påvirkning. Oslo: Cappelen akademisk. Kap. 1: s. 13-31, kap. 4: s. 67-85  og kap. 5: 86-96. 42 sider

Tangen, Karl- Fredrik. 2007. "Forbruk som kampsport: Pierre Bourdieus sosiologi som verktøy for forbrukerforståelse." I Schjelderup og Knudsen (red.) Forbrukersosiologi: Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet, 99-142. Oslo: Cappelen akademisk. 43 sider.

Samlet sidetall/pensum

765 sider