Innledning

Web sider, sosiale medier og mobil app er blitt stadig viktigere markedsføringskanaler for næringsliv, offentlige- og ideelle organisasjoner. For å kunne lykkes må bedriften integrere markedsføring og teknologi på en hensiktsmessig måte. Planleggingen må være fundamentert i markedets behov og bedriftens konkurranseposisjon. Deretter må bedriften vite hvordan teknologiene fungerer og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. I løpet av studiet skal studenten ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å lage en plan for digital markedskommunikasjon, samt kunne skissere tekniske løsninger for å realisere målene som er definert i planen. Studenten skal kjenne til lover og regler som regulerer markedsføring, og være opptatt av etiske problemstillinger knyttet til digital markedskommunikasjon.

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

Tema 1:

Teknologi og markedskommunikasjon - muligheter og begrensninger.

Tema 2:

Strategi for integrert digital markedskommunikasjon

Tema 3:

Ulike type digitale aktiviteter (Webside, SMO, mobil, sosiale medier, etc.)

Tema 4:

Digital kampanjer

Tema 5:

Evaluering av effekter

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om betydningen av teknologi i markedskommunikasjon.
  • har kunnskap om sammenhengen mellom virksomhetens strategi, markedsstrategi og strategi for digitale kampanjer.
  • har kunnskap om de viktigste aktivitetene innen digital markedskommunikasjon.

Ferdigheter

Studenten...

  • forstår elementer som skal inngå i en digital kampanje.
  • kjenner til teknikker og verktøy for effektmålinger.

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å være med på å utforme en digital kampanje.
  • kan evaluere effekten av en digital kampanje.

Emnet inngår i

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, case- og prosjektarbeid.

Anbefalt tidsbruk

205 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra industri.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2016. Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice. 6 utg. Pearson: Harlow. ISBN: 9781292077611. Kapittel 1-10.

Samlet sidetall/pensum

Ca. 648 sider