Innledning

Praktisk journalistikk:

  • forberede studentene på etterfølgende praksis
  • oppøving av skrivehastighet
  • praktisk jobbing med ulike stoffområder
  • Publisering i nettavis

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskaper om å skrive for nettavis og hva som særpreger journalistikk i nettavis.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan produsere journalistiske artikler raskt og effektivt
  • kan skrive målrettet for nettaviser
  • behersker ulike journalistiske stoffområder og kan formidle stoff fra disse i en nettavis.

Generell kompetanse

Studenten...

  • har innsikt i journalistikkens rolle i en digital hverdag.
  • har forståelse for etiske problemstillinger i nettjournalistikk og innenfor de ulike stoffområdene.

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, verksted

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det er anledning til å publisere arbeidene i dette emnet i reelle medier vi samarbeider med. Praksisperioden kommer direkte etter at dette emnet er fullført.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: 2-6 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt