Innledning

Dette er et praktisk rettet fag der studentene skal jobbe med følgende temaer:

 • Lokal og kommunal journalistikk
 • Økonomi i lokaljournalistikken
 • Innsyn og dokumentoffentlighet
 • Sjangrer i lokaljournalistikken
 • Å formidle lokale nyheter
 • Undersøkende journalistikk i lokalmiljøet
 • Lokal og kommunal forvaltning
 • Prinsipper for avisdesign og layout
 • Teknikker og metoder for god fotojournalistikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan journalister i lokalaviser arbeider
 • kjenner til hvordan lokalforvaltningen er organisert og hvilke regler som gjelder for innsyn i denne
 • har forståelse for hovedtrekkene i kommuneøkonomien og kan lese og forstå bedriftsregnskaper

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke tidligere kunnskap innen nyhetssjangre, featuresjangre og kommenterende sjangre til å gjennomføre lokaljournalistikk
 • kan bruke tilegnede fotoferdigheter til å ta journalistiske bilder til sakene og tilegnede layoutferdigheter til å utforme avislayout tilpasset lokalaviser
 • kan bruke tilegnede tekniske publiseringsferdigheter til å publisere lokale artikler i nettavis

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over og forstå hvilke mekanismer som gjør seg gjeldende i lokaljournalistikken og hvilke utfordringer nærheten til både kilder og publikum representerer 
 • har innsikt i hvordan en kan grave fram nyheter i lokalmiljøet og selv sette dagsorden

Emnet inngår i

Bachelor i journalistikk  

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning, oppgaver, prosjektarbeid, problembasert gruppearbeid

Anbefalt tidsbruk

200

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforeleser

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: Tre uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 30 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 70 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Jensen, Arne og Finn Sjue (red.). 2012. Innsyn: slik kikker du byråkrater og politikere i kortene. 2. utg. Oslo: IJ-forlaget. ISBN: 9788271473648. Sider: 15-265. 

Mathisen, Birgit Røe (red.). 2010. Lokaljournalistikk: blind patriotisme eller kritisk korrektiv? Oslo: IJ-forl. ISBN: 9788271473105. 271 sider. 

Morlandstø, Lisbeth og Arne H. Krumsvik (red.). 2014. Innovasjon og verdiskaping i lokale medier. Oslo: Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202405809. Sider: 19-300. 

Samlet sidetall/pensum

531 sider