Innledning

Dette er et praktisk rettet fag der studentene skal jobbe med følgende temaer:

 • Featurereportasje
 • Portrettintervjuer
 • Bruk av observasjon som metode i featurejournalistikk
 • Å utvikle sin egen stil i featurejournalistikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hvordan man lager portrettintervjuer og featurereportasjer
 • har forståelse for hvordan portrettintervjuer og featurereportasjer vinkles, hvordan man utøver research i tilknytning til slike intervjuer og reportasjer samt hvordan man bruker dramaturgi og ulike reportasjeteknikker i formidlingen
 • har kunnskap om intervjuteknikk og hvordan intervjuet brukes i reportasjer
 • kjenner til hvordan observasjon brukes i portrettintervjuer og featurereportasjer

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utvikle egne reportasjeidéer, kan intervjue og skrive portrettintervjuer, og kan gjennomføre egne featurereportasjer
 • kan bruke egne observasjoner i både portrettintervjuer og featurereportasjer

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til rekonstruksjoner, skjulte metoder og innflytelsen fra New Journalism

Emnet inngår i

Bachelor i Journalistikk

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, oppgaver, individuelt arbeid

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforeleser

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til¿frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Lamark, Hege. 2012. Portrettintervju som metode og sjanger. 2. utg. Oslo: IJ-Forlaget. ISBN: 9788271473556. Sider: 201. 

Steensen, Steen. 2016. Stedets sjanger: Om moderne reportasjejournalistikk. 2. utgave. Oslo: Cappelen Akademisk. ISBN: 9788202490577. Sider: 277. 

Vestad, Jon Peder og Bjarte Alme. 2002. Mediespråk. Oslo: Samlaget. ISBN: 9788252159349. Sider: 208. 

Samlet sidetall/pensum

Totalt 685 sider.