Innledning

Emnet gir en innføring i grunnleggende konstruksjonsprinsipper. Videre skal emnet omhandle grunnleggende kunnskap om universell utforming belysning, fargesystemer og materialer, tekstur og struktur, sett i en bærekraftig sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om tekniske rom og tekniske installasjoner
 • har kunnskap om lover og regler i forhold til våtrom og sanitære rom (TEK17)
 • har kunnskap om kontruksjonsprinsipper, bærende og ikke-bærende konstruksjoner
 • har kunnskap om materialers egenskaper, bærekraft og bruk
 • har kunnskap om belysning
 • har kunnskap om NCS fargesystem
 • har kunnskap om antropometri
 • har kunnskap om ergonomi

Ferdigheter

Studenten...

 • kan tegne tekniske tegninger for kommunikasjon med andre faggrupper
 • kan bruke NCS fargesystem
 • kan ta begrunnede valg ut i fra relevant faglig kunnskap

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan identifisere bærende kontruksjoner i bygg
 • kan bruke belysning, farger og materialer funksjonelt, bærekraftig og estetisk
 • kan produsere tegninger og annen teknisk dokumentasjon
 • kan prosjektere etter gjeldende lover og regler for våtrom og universell utforming i bolig
 • kan reflektere over egen læringsprosess

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, ekskursjon, veiledning, case- og prosjektarbeid, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Eksterne forelesere og ekskursjon 

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen basert på innlevert praktisk prosjekt*

Praktisk prosjekt varighet: 4 uker

Muntlig varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Muntlig individuell eksamen basert på samme prosjektoppgave som ordinær eksamen

Pensumlitteratur

Ching, Francis D.K. og Corky Binggeli. 2018. Interior Design Illustrated, 155-227, 255-328. 4. utg. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 9781119377207. 145 sider. 

Gagg, Russell. 2012. Basics Interior Architecture 05: textures + materials. Worthing: Ava publishing sa. ISBN: 9782940411535. 184 sider. 

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer:

Generelt:

320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov

220.300 Universell utforming. Oversikt

Konstruksjonsprinsipper:

524.213 Innvendige skillevegger av tre.

Kjøkken:

361.411 Kjøkken i bolig

541.411 Keramiske fliser på gulv

Bad:

361.215 Sanitærutstyr og plassbehov

361.216 Baderom, toalettrom og vaskerom i boliger

527.204 Bad og andre våtrom

541.805 Gulv i bad og andre våtrom. Del 1 og 2.

543.111 Innbygging av bade- og dusjkar

543.301 Keramiske fliser på innvendige vegger

543.505 Våtromsvegger med overflate av vinyl, baderomspanel eller maling

553.008 Avløpsanlegg

Belysning:

421.610 Krav til lys og belysning

220.130 Prinsipper og metoder for belysning

(Lastes ned fra nett http://bks.byggforsk.no) 

 

NCS Fargesystem, Introduksjon til Natural Color System:

Øvingsoppgaver:

D4: Fargesirkel 

D7: Kulørtoneforskjeller 

D8: Nyanseforskjeller 

E1: Elementærfarger med egenskaper 

E2: Farge triangel 

E3: Farge område 

K5: Nyanselike farger 

Øvingsoppgavene kan kjøpes på NCS sine nettsider: http://www.ncscolour.no

Det vil i tillegg bli anledning å kjøpe dette materiellet i forbindelse med en forelesning knyttet til emnet. 

Samlet sidetall/pensum

312 sider + nettsidene til Byggforsk (med mange undersider) + NCS-systemet

Anbefalt litteratur

Fuad-Luke, Alastair. 2009. The Eco-Design Handbook. 3.utg. London: Thames & Hudson Ltd. ISBN: 9780500288399.