Innledning

Emnet inneholder en fordypning i bruksendring og rehabilitering av komplekse romprosjekt. Videre undervises det i gjenbruk og redesign, og bærekraftighet gjennom alle faser av et prosjekt.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om komplekse romprogram
  • har kunnskap om bruksendringer og rehabilitering av bygninger
  • har kunnskap om gjenbruk av materialer og andre ressurser i en rehabiliteringsprosess
  • har kunnskap om redesign
  • har kunnskap om bærekraftighet i alle faser av et interiørprosjekt

Ferdigheter

Studenten...

  • kan gjøre en faglig analyse i forhold til bruksendringer
  • kan gjenkjenne ressurser for gjenbruk og redesign
  • kan planlegge og organisere et komplekst romprogram

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan planlegge og gjennomføre et komplekst prosjekt med bruk av prinsipper for bærekraftighet  

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, case- og prosjektarbeid, befaringer, verksted og presentasjon

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen basert på innlevert praktisk prosjekt*

Praktisk prosjekt varighet: 4 uker

Muntlig varighet: 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F for ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Muntlig individuell eksamen basert på samme prosjektoppgave som ordinær eksamen.