Innledning

Emnet gir en innføring i å jobbe for positiv samfunnsendring som designer.

Dette gjøres gjennom designmetodisk utforskning av samfunnsproblemer som er komplekse og vanskelige å definere ("wicked problems").

Studenten skal utvikle et bevisst forhold til seg selv som en integrert del av samfunnet, og det ansvaret dette innebærer som designer og fagperson.

Emnet skal gi kunnskap om hvordan miljø, økonomi og sosial ansvar er tett knyttet sammen med bærekraftig utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om etikk, bærekraft og samfunnsansvar i et designhistorisk perspektiv 
 • har kunnskap om økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser i forhold til designfagene
 • har kunnskap om komplekse samfunnsproblemer (wicked problems) og hvordan «design thinking» kan bidra til å løse dem.
 • har kunnskap om universal utforming i designprosessen.
 • har kunnskap om vugge-til-vugge-prinsippet.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende designmetodikk til å identifisere ulike perspektiver på sosiale problemer
 • kan tilrettelegge for bærekraftig prosjektplanlegging
 • kan tilrettelegge for universell utforming i design prosessen

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan bruke begrepene  "wicked problems" og bærekraftig design som en referansekilde til egne og andres arbeider
 • kan gjennomføre en design prosess med en bærekraftig tilnærming
 • kan integrere bærekraftighet og universell utforming i konseptuelle løsninger
 • kan diskutere og argumentere for sine faglige valg og løsninger
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og ståsted

Emnet inngår i

Bachelor i interiørarkitektur, bachelor i grafisk design og bachelor i tjenestedesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, prosjektarbeid, gruppearbeid, verksted og presentasjon.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 42 timer

Selvstudier: 158 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidsverktøy

Datastyrt presentasjonsverktøy, snekkerverktøy, skisseblokk og blyant

Arbeidslivstilknytning

Besøk av gjesteforelesere fra konsulentkontorer og bedrifter

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av mappeeksamen: Innlevering av samme mappeeksamen i forbedret versjon over en uke.