Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten en god oversikt over hvordan grafikk programmeres med moderne programmeringsspråk og 3d-API, samt de sentrale teknikker og metoder som brukes. Emnet skal videre gi innsikt i avanserte metoder for grafikk og rendering (multipass-algoritmer, avansert lyssetting og skygger, mm.), ved bruk av 3D-API og tilhørende shader-language. Videre lærer man om effektiv representasjon og behandling av geometri.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om representasjon av geometri
 • har kunnskap om farger, lysegenskaper og materialegenskaper
 • har kunnskap om buffer objects
 • har kunnskap om framebuffer objects
 • har kunnskap om multipass-algoritmer
 • har kunnskap om per-pixel lyssetting
 • har kunnskap om blending
 • har kunnskap om teksturering
 • har kunnskap om skygger
 • har kunnskap om cube maps
 • har kunnskap om normal-mapping
 • har kunnskap om subdivisjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan benytte geometriske transformasjoner
 • kan benytte kvaternioner, vektorer og matriser til grafikkprogrammering
 • kan benytte ulike projeksjoner innenfor grafikkprogrammering

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan vise en god oversikt over et 3d-API(f.eks. OpenGL, WebGL eller Direct3D)
 • kan vise en god oversikt over 3D-grafikkprogrammering, bruk av shadere og avanserte emner innen grafikk og rendering
 • kan vise kjennskap til hovedtrekk i utviklingen av 3D-grafikk, samt utviklingen av moderne grafikkort-arkitektur
 • er komfortabel med å programmere 3D-grafikk i valgte miljø

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - spillprogrammering

Læringsaktiviteter

Forelesning og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning - 24 timer

Selvstudium - 100 timer

Øving - 24 timer

Vurdering - 52 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Programmeringsverktøy: 3d-API med tilhørende programmeringsmiljø.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av to skriftlige hjemmeeksamener (40 og 20 %) og en muntlig eksamen (40 %)*

Varighet hjemmeeksamen 1: To uker

Varighet hjemmeeksamen 2: To uker

Varighet muntlig: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt under muntlig eksamen

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres i form av en 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen.

Merknader

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.

Anbefalte forkunnskapskrav: emnet Matematikk og fysikk