Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten kunnskap om de viktigste utfordringer, løsninger og applikasjoner for maskin-til-maskin (M2M) kommunikasjon. M2M kommunikasjon omhandler de kommunikasjonsprosesser som ikke involverer mennesker, og som gjerne utfører automatiserte oppgaver.

Studenten jobber med sensorkommunikasjon og lærer om kommunikasjonsstandarder for industri og prosess. Studenten skal være i stand til å integrere teknologien i eksisterende infrastruktur. I løpet av emnet bygger studenten sensornettverk koblet til skytjenester og tjenester som viser og bruker dataene som er samlet inn.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan definere elementene som utgjør en M2M løsning
 • kjenner til og kan identifisere forskjellene på de viktigste standardene og protokollene (som REST, COAP, MQTT, OMA, Thread, Modbus, m.m.) knyttet til M2M kommunikasjon
 • kjenner til sikkerhetsproblemene forbundet med nettverkstilkoblet hardware og hvordan man kan sikre en løsning
 • kan velge egnet maskinvare og komponenter for et M2M system

Ferdigheter

Studenten...

 • kan sette opp et M2M system med sensorer, aktuatorer og kontrollere
 • kan sette opp og bruke forskjellige typer radio (LoRa, WiFi, RFID, 3G/4G, NB-IoT)
 • kan bruke skytjenester som samler inn og viser data fra egenbygget hardware
 • kan løse ulike utfordringer i forbindelse med implementasjon av M2M kommunikasjon, både for å bygge nye løsninger og integrere teknologien i eksisterende systemer
 • kan benytte M2M kommunikasjon som et verktøy for å effektivisere eksisterende løsninger, blant annet ved å identifisere flaskehalser

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over hvordan moderne M2M-systemer og Internet of Things bidrar til innovasjon
 • kjenner til og har praktisk erfaring med forskjellige teknologier for M2M-kommunikasjon
 • kan kritisk vurdere eksisterende forskning knyttet til M2M-kommunikasjon
 • kjenner til M2M-bransjen i Norge og i verden, og forstår hvilken rolle M2M-kommunikasjon har for framtidens tjenester

Emnet inngår i

Bachelor IT Intelligente systemer

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og egenstudier.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 104 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 48 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering 

Varighet: Semesteret 

Gradering: Norwegian grading system using the graded scale A - F where A is the best grade, E is the lowest pass grade and F is fail 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt