Innledning

Hensikten med dette emnet er å gi studenter erfaring og ferdigheter innen sentrale teknologier i webutvikling med Ajax, CSS-rammeverk, JavaScript-rammeverk og utvikling av nettjenester (som Web API). Dette inkluderer å jobbe både med front-end- og back-end-delen av web-applikasjoner, og forstå sammenhengen mellom disse. I tillegg vil studenten lære om hensikten med rammeverkene og retningslinjer og bestepraksiser for utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan forklare hvordan Ajax fungerer og fordelene med å bruke Ajax
 • kan forklare fordelene med å bruke et CSS-rammeverk
 • kan forklare fordelene med å bruke et JavaScript-rammeverk/bibliotek
 • forstår patterns som ligger i et JavaScript-rammeverk/bibliotek
 • har kjennskap til forskjellige CSS/JS-rammeverk/bibliotek

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke Ajax-funksjoner mot både lokale filer, eksterne nettjenester og selvlagde nettjenester
 • kan bruke Bootstrap som CSS-rammeverk for et nettsted
 • kan bruke et JavaScript-rammeverk/bibliotek
 • kan utvikle .NET/C# Web API for å lage en løsning som returnerer resultater til asynkrone kall med Ajax

Generell kompetanse

Studenten...

 • har erfaring med å jobbe med både front-end og back-end i en løsning som baserer seg på HTTP-kall mot webtjeneste

Emnet inngår i

Valgfritt emne i Bachelor i informasjonsteknologi

Læringsaktiviteter

Emnet går over ett semester med forelesninger og øvinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 50 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 50

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 52

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

 • HTML og CSS, jQuery/JavaScript: Hvilken som helst HTML-editor, for eksempel Brackets

 • .NET/C#: Visual Studio Code

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell mappevurdering*

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres som en 72 timers individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet bygger videre på Webutvikling 1 og 2, og tar utgangspunkt i at studenten har erfaring med HTML, CSS, JavaScript og grunnleggende programmering inklusivt objektorientert programmering.

Undervisningen vil bli levert på norsk eller engelsk avhengig av undervisere.